Perlan voimassa oleva päätös lastenkotien suhteen

Minulta on kyselty, että mitä peruspalvelulautakunta oikein päättikään silloin viimeksi. Oliko päätökseen kirjattu lauseke ”tällä päätöksellä ei lastenkoteja lakkauteta.”

Lautakunnan voimassa oleva päätös liittyen lastenkotien lakkauttamiseen on tehty kokouksessa 8.12.2010. Pöytäkirja on luettavissa täällä.

Jos jostain kumman syystä linkki ei toimikaan, niin kopioin tähän lautakunnan yksimielisesti valitseman vaihtoehto kolmosen (esitysvaihtoehtoja esityslistalla oli neljä ja ne on luettavissa pöytäkirjasta).

Vaihtoehto 3.
Omien lastenkotien kehittämiseen ja yhteistyöhön avohuollon kanssa perustuva vaihtoehto
 
Mikäli vaihtoehdoksi valitaan omien lastenkotien kehittäminen, rakennemuutos sijaishuollossa on tehtävä ostettavien laitospaikkojen vähentämisellä. Vaihtoehto edellyttää vastaavia henkilöstölisäyksiä mitä vaihtoehdossa kaksi on esitetty, lisäksi perhehoidon mahdollistamiseksi myös perhehoidon tuki on resurssoitava ja organisoitava. Tässä vaihtoehdossa minimilisäys on kaksikymmentä uutta vakanssia. Henkilöstösiirrot perhehoidon tukeen eivät ole mahdollisia eikä lisäresurssia ole mahdollista osoittaa perhehoidon vahvistamiseen ja tukemiseen, vastaanottokoteihin eikä Puolukkatien lastenkotiin.
 
Omiin lastenkoteihin pohjautuvaa lähestymistapaa esitti myös Seppo Sauro Lastensuojelun keskusliitosta vuoden 2009 alussa tekemässä selvityksessä Turun lastensuojelusta (Perla 11.3.2009 Dn 13932-2008). Sijaishuollon kehittämistyöryhmässä todettiin Turun omien lastenkotien vahvuudeksi korkeatasoinen laitoshoidon osaaminen sekä sijoitettujen lasten perheiden kanssa tehtävän työn hallinta ja kehittäminen.
 
Omien lastenkotien käytön etuna on myös lasten ja nuorten tarvitsemien muiden palvelujen (koulu, perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut, psykososiaalinen tuki) saaminen pääosin kaupungin omasta organisaatiosta. Toisaalta, omat laitokset eivät pysty tarjoamaan kaikkien huostaan otettujen yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia palveluja, jolloin ostopalvelut ovat välttämättömiä. Osa laitosrakennuksista ei myöskään tiloina sovellu vaativien lastensuojelun asiakkaiden hoitoon. Lastenkodeilla on mahdollisuuksia erikoistua tai profiloitua esim. nuorten sijoituksiin tai lyhytaikaisiin avohuollon tukitoimena toteuttaviin sijoituksiin. Omiin lastenkoteihin perustuva vaihtoehto edellyttää lastenkodeilta aktiivista toiminnan kehittämistä ja valmiutta muuttaa omaa toimintaansa lastensuojelun tarpeiden muuttuessa.
 
Liite 2                           Turun lastenkotipaikat
 
Myös tämä vaihtoehto vahvistaa sijaishuoltoa ja entisestään siirtää lastensuojelun resurssien käytön painopistettä avohuollosta sijaishuoltoon. Tätä voidaan tasapainottaa laajentamalla kehittämistyötä avohuoltoon ja parantamalla avohuollon toimintaedellytyksiä sekä panostamalla lisäresursseja avohuollon työn tekemiseen. Avohuollon sosiaalityö lastensuojelussa perustuu sosiaaliseen vuorovaikutustyöhön, jota tehdään pitkäjänteisesti lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa. Tämän hetkisillä resursseilla täyspainoiseen työskentelyyn ei päästä. Yhteistyötä sijaishuollon ja avohuollon välillä voidaan tiivistää ja kehittää. Olennaista avohuollon lastensuojelussa on kuitenkin se, että asiakkaiden kanssa tehtävällä vuorovaikutustyöllä pystytään vaikuttamaan perheiden tilanteisiin ja saamaan aikaan toivottuja muutoksia. Tämä ei onnistu, jos asiakasmäärät ovat liian suuret. Avohuollon ja sijaishuollon yhteistyötä on tiivistetty esim. Vantaalla. Kehittämistyön tavoitteita on laajennettava myös muualle kuin perhehoitoon: ulkopuolisten laitossijoitusten vähentämiseen, huostaanottojen määrän vähentämiseen, huostaanottojen keston lyhentämiseen / kotiutusten lisäämiseen. Muutoksen on ulotuttava koko lastensuojeluun.
                    
Asiakasvaikutukset
-Parantaa lasten mahdollisuuksia tulla sijoitutetuksi perheeseen.
-Parantaa sijaisperheiden tukea
-Ei edellytä sijaishuollon muutoksia
-Vastaanottokotien vahvistaminen parantaa lastensuojelun asiakkaiden asemaa
Palvelurakennevaikutukset
-Edistää palvelurakenteen muutosta perhehoitopainotteiseksi
-Vähentää ostopalveluna hankittua laitoshoitoa
-Lyhyellä aikavälillä lisää painotusta sijaishuoltoon, painopisteen siirtyminen avohuoltoon vaatii usean vuoden ajan
Kustannusvaikutukset
-Lisäkustannus yhteensä vuonna 2011 vähintään n. 452 000 €
oSiirtymävaiheessa viiden tilapäisen palkkaamisluvan jatko (197 000 €)
oLakisääteiset kaksi vakanssia ja Lakkatien uudet vakanssit yht. v. 2011 187 000
-v. 2012 kustannus 706 400 € (v. 2011 tasossa)
-Edellyttää avohuoltoon panostamista rakennemuutoksen tueksi
-Alustavan arvion mukaan kustannusvaikutus on vähintään samalla tasolla vaihtoehto 1:n kanssa verrattuna vuoden 2009 toimintatapaan. Edellyttää pidempää toteuttamisjaksoa.
Henkilöstövaikutukset
-Lisää henkilöstön määrää, uudet vakanssit eivät ole henkilöstösuunnitelmassa
-Edellyttää vakanssimuutoksia ja tehtävä- sekä toimipaikkamuutoksia
-Edellyttää mahdollisesti organisaatiomuutoksia
-Edellyttää laajalta joukolta henkilöstöä sitoutumista ja muutosvalmiutta
Strategianmukaisuus
-Tukee osin palvelustrategian toteutumista, asukkaiden hyvinvointiohjelmaa.
-Resurssilisäyksen kohdistuminen sijaishuoltoon strategianvastainen, voidaan tasapainottaa vahvistamalla myös avohuoltoa ja siirtämällä työn painospistettä avohuoltoon

Tuo joulukuinen vuonna 2010 tehty päätös on edelleen voimassa. Peruspalvelulautakunta ei ole antanut virastolle lupaa lähteä valmistelemaan muunlaista esitystä vaan kaiken järjen mukaan olettaisi, että virkamiehet noudattavat lautakunnan päätöstä ja veisivät sitä käytäntöön.

Jos lautakunta olisi tehnyt periaatepäätöksen toimia toisin, ymmärtäisin viraston toimet lähteä valmistelmaan lastenkotien alasajoja ja yt-neuvotteluja (vaikka olisinkin itse asiasta eri mieltä). Tästä ei voi tehdä kuin johtopäätöksen, että virasto kävelee lautakunnan päätöksen yli ja tekee peruspalvelulautakunnan naurunalaiseksi. Voiko Turussa toimia näin ilman, että siihen puututaan?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s