Kannanotot 2021

Vasemmistoliiton Muukkonen: Turun luotava keinoja, joilla turvataan vähävaraisten kaupunkilaisten lemmikkien pääsy eläinlääkärille

Turussa 16.5.2021

Vasemmistoliiton pormestariehdokas Mirka Muukkonen kantaa huolta siitä, että koronakriisin myötä monen lemmikkieläimen omistaja on joutunut ahdinkoon. Muuttunut tilanne työelämässä ja menetetyt tulot ovat voineet johtaa tilanteeseen, jossa omistajalla ei olekaan varaa hoitaa lemmikin tarvitsemia pieniä eläinlääkinnällisiä hoitotoimenpiteitä. Ongelma on eläinsuojelullinen, ja tulee mitä todennäköisemmin kasvamaan lähiaikoina.

Turku on ulkoistanut eläinlääkäripäivystyksen, joka toimii ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Eläinlääkäripäivystys on ammattitaitoista ja heillä on käytössään nykyaikaiset kuvantamislaitteet. Tämä näkyy Muukkosen mukaan myös hinnoissa.

Eläinlääkäripäivystyksen osalta ongelma on siinä, että palvelujen piiriin ei pääse, jos lemmikin omistajalla ei ole puskurirahastoa valmiina. Eläinlääkäripäivystyksessä ei myönnetä luottoa laskun maksuun alle 15 000 euron vuosituloille. Tämä maksujärjestelmä jättää monet vähävaraisten ryhmät palveluiden ulkopuolelle kuten eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät.

Vähävaraisen ihmisen tilanteesta voi muodostua eläinsuojelullinen kysymys, ja pahimmillaan se johtaa lemmikin haltuunottoon. Lemmikin haltuunotto voi olla ihmiselle se viimeinen niitti, joka vie elämänhalut muutenkin vaikeina aikoina.

– Jos Turku pystyy tukemaan vähävaraisen ihmisen syrjäytymistä ja mielenterveyttä tarjoamalla lemmikille mahdollisuuden eläinlääkinnällisten perustason hoitotoimenpiteiden piiriin, olisi se Turun kaupungin näkökulmasta taloudellisesti erittäin perusteltua, toteaa Muukkonen. 

Turulta puuttuu perusklinikka, jossa voitaisiin tehdä perustoimenpiteitä lemmikkieläimille, jotka eivät vaadi huipputekniikkaa. Näitä hoitotoimenpiteitä ovat mm. rokotukset, kissojen leikkaukset, korvatulehdukset, haavanhoidot ja eutanasia. Nämä palvelut on oltava myös vähävaraisten lemmikinomistajien tavoitettavissa. 

– Turun on luotava keinoja, joilla turvataan vähävaraisten omistajien lemmikkien pääsy eläinlääkärille, linjaa Muukkonen. 

Yhtenä ratkaisuna voisi olla ottaa käyttöön omat tilat, jotka Turun kaupungin eläinhoitolassa on jo valmiina. Tilat voisi tarjota yhteistyössä yksityisten klinikoiden eläinlääkäreille. Kaupunki voisi tarjota lääkkeet. Eläinhoitolassa on ammattitaitoisia eläintenhoitajia, jotka pystyisivät eläinlääkäriä auttamaan hoitotoimenpiteissä.

Vähävaraisten lemmikkien pääsy eläinlääkärille on Muukkosen mukaan mietittävä huolella, kun palveluja seuraavalla kerralla kilpailutetaan. 

——————————————————————————————————————–

Li Andersson ja Mirka Muukkonen: Tekoja nuorten hyvinvoinnin eteen tarvitaan Turussa heti

Turussa 25.3.2021

Turussa on noussut esiin laaja-alaisesti huoli nuorten pahoinvoinnin ja mielenterveysongelmien räjähdysmäisestä kasvusta. Koronakriisi on iskenyt erityisesti nuoriin pitkään jatkuneen etäopiskelun, tauolla olleiden harrastusten ja sosiaalisten kontaktien vähäisyyden muodossa. Turun Sanomat uutisoi 24.3. Turun nuorisopsykiatrian tilanteesta, jossa itsetuhoisia nuoria joutuvat yöpymään patjoilla lattialla paikkojen puutteen vuoksi. 

– Tilanne on akuutti, nyt ei ole aika jäädä odottamaan, vaan Turun on ripeästi kerättävä moniammatillinen työryhmä päivittämään tilanne ja tekemään suunnitelma nuorten palveluiden kuntoon laittamisesta. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä tarvitaan, jotta on tietoa siitä, missä kentällä nyt mennään ja mitkä ovat suurimmat tarpeet, sanoo Turun vasemmistoliiton pormestariehdokas Mirka Muukkonen.

Yhteistyötä Turun kaupungin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin välillä tarvitaan nyt, jotta voidaan tarjota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa matalan kynnyksen keinoja, millä vahvistetaan nuorten itsetuntoa, torjutaan yksinäisyyttä ja vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. On toimittava nyt, eikä odotettava tilanteen kriisiytymistä, Muukkonen ja Andersson linjaavat.  

– Korona-aika rasittaa myös tavallisissa olosuhteissa pärjääviä nuoria, jotka ovat nyt uudenlaisten haasteiden ja ongelmien edessä. Hallitus on ollut mahdollistamassa lisärahoitusta kouluille ja oppilaitoksille mm ammatillisten ohjaajien palkkaamiseen, ja myöntänyt rahaa oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaamiseen perusopetuksessa. Nyt tarvitaan määrätietoista otetta paikallistasolla nuorten syrjäytymisen ja pahoinvoinnin kasvun ehkäisemiseksi, kansanedustaja ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa. 

Muukkosen ja Anderssonin mielestä tarvitaan esimerkiksi matalan kynnyksen tapaamispaikkoja, digitaalisia aikuisjohtoisia kerhoja tai kokoontumisia sekä etsivän nuorisotyön, nuorisopsykiatrian ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden resurssien lisäämistä. 

Yhteystiedot: 

Li Andersson

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, vasemmistoliiton puheenjohtaja

gsm 040 5088697

Mirka Muukkonen 

Pormestariehdokas, Vasemmistoliitto, Turku

gsm 0451144099 

Advertisement