Uusi stipendi kätten taitajalle

Ihana kesäkuu kevätjuhlineen on täällä.

Olin pakahtua ylpeydestä, kun lauantaina jaettiin Raunistulan alakoulussa uusi Kätten taidot -stipendi. Kyseessä on Raunistulan asuinkiinteistöyhdistyksen uusi perinne, jossa yhdistys haluaa muistaa nuorta käsistään taitavaa osaajaa. Haluamme muutenkin nostaa kätten taidot kunniaan ja saada sille kuuluvan arvostuksen. Onnea nuorelle kätten taitajalle vuosimallia 2012!

Peruskoulu – kaikkien koulu

Tämä kolumni on julkaistu Turkulaisessa 18.1.2011

Suomalaista peruskoulujärjestelmää on ylistetty maailmalla ja kansainvälinen kiinnostus koulutusjärjestelmäämme kohtaan on kasvussa. Meillä on syytäkin olla ylpeitä sivistystä, tasa-arvoa ja demokratiaa vaalivasta koulutuspolitiikastamme.

Maksuttoman, yhtenäisen koulujärjestelmän avulla pystymme tarjoamaan kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden pärjätä elämässään sosiaaliseen tai taloudelliseen taustaansa katsomatta. Perusopetuksen avulla luomme välineet elämänhallintaan, vahvaan itsetuntoon ja kasvuun ihmisenä. Samalla pystymme puuttumaan syrjäytymiseen sekä ehkäisemään sen syntymistä ja periytymistä.

Koulujärjestelmällämme on suuri merkitys myös alueellisen kehityksen kannalta. Kunnissa tulisikin rohkeammin kyetä tunnistamaan alueelliset erot. Toimiva lähikoulu on oiva työkalu, jonka avulla pystymme vahvistamaan alueellista kulttuuri-identiteettiä, omatoimisuutta, positiivista itsenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. On erittäin perusteltua, että myös Pansio-Pernon alueen lapset ovat oikeutettuja laadukkaaseen, paikalliseen yhtenäiskouluun siinä missä Hirvensalon tai Kakskerran lapsetkin. Siksi Pansioon tulee rakentaa yläkoulu.

Yhteiskunnallinen epävakaa ja heikko tilanne näkyvät heikoimmilla alueilla voimakkaasti. Talouskriisi, työttömyys sekä muut perheiden ongelmat heijastuvat koulumaailmaan näkyen koulutyön vaikeutumisena ja erityisopetuksen tarpeen kasvuna. Alueilla, joilla on runsaasti työttömyyttä tai sosiaalisia ongelmia, on sangen perusteltua panostaa koulutukseen. Merkittäviä keinoja puuttua tilanteeseen on panostaa vaikeuksissa olevien oppilaiden opetukseen, ryhmien pienentäminen, pienryhmäopetus sekä tukiopetus.

Tällä hetkellä on syytä olla erittäin huolissaan Turun varhaiskasvatus ja perusopetustoimen tilanteesta, sillä niukat resurssit uhkaavat menestystarinaamme. Turun kaupunginvaltuusto vahvisti ennen joulua erittäin tiukan budjetin kyseiselle sektorille. Kouluissa on jouduttu turvautumaan rajuihin sopeuttamistoimenpiteisiin, jotka ensimmäisessä aallossa leikkaavat erityis- ja tukiopetuksen määrää. Nämä toimenpiteet koskettavat entuudestaan heikoimmassa olevien asemaa. Uhkana on myös laajamittaiset sijaistenkäyttökiellot, lomautukset sekä luokka- ja ryhmäkokojen räjähdysmäinen kasvu.

Valtuustoryhmien kesken päästiin onneksi yhteisymmärrykseen ja sovittiin, että helmikuun loppuun mennessä kartoitetaan varhaiskasvatuksen tilanne ja etsitään lisärahoitusta kaupungin budjetin sisältä. Tähän tärkeään työhön tarvitaan kaikkia puolueita mukaan. Siitäkin olemme varmasti yhtä mieltä, että lapsista ja nuorista ei ole varaa säästää.