Tarkastuslautakunnan raportti varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen tilanne herätti mielenkiintoisen, värikkään ja paikoittain tulisenkin  keskustelun valtuustosalissa. Tällaisia keskusteluja palveluiden sisällöstä, riittävyydestä, tuotantotavoista toivoisi kuulevan useamminkin.

Me Vasemmistoliitossa kiinnitimme huomiota erityisesti pitkiin jonoihin, jotka mielestämme rikkovat lakia tilanteen vain jatkuessa. Myös alueellinen epätasa-arvo, joka koskee erityisesti itäisen Turun palvelujen heikkoutta, nostimme esiin. Näistä teimme ryhmänä ponnen asiaan.

Eräs merkittävä haaste on ammattitaitoisen henkilökunnan puute: meiltä puuttuu sekä lastentarhanopettajia että erityislastentarhaopettajia. Koska yksityiset palvelusetelein tarjoavat palveluntuottajat on rinnastettavissa kaupungin omaan toimintaan, olisi ollut kiva tietää, mikä henkilökunnan tilanne näissä päiväkodeissa on.

Omassa puheenvuorossani avasin aluksi, miksi suhtaudumme kriittisesti palvelusetelijärjestelmään. Palveluseteli ei ole kaikille vaihtoehto, vaan sen käyttöä rajoittaa ensinkin kaupunki ja toisekseen perheen talous. Edelleen meillä on lukuisia palvelutuottajia, jotka perii omavastuuosuutta muutenkin hurjien päivähoitomaksujen päälle.

Palvelusetelijärjestelmän myötä meillä on uhkana kahtiajakoinen yhteiskunta. Asia on tiedostettava, jotta niin ei tapahdu. Nyt järjestelmä ohjaa siihen, että hyvätuloiset voivat valita palvelunsa, mutta köyhät ja vähävaraiset ohjataan kunnan omiin palveluihin. Sama koskee erityislapsia, jotka tarvitsevat tukitoimenpiteitä. Näin meille pikkuhiljaa kehittyy hyvinvoivien ja hyvätuloisten päiväkodit ja huono-osaisten ja tukea tarvitsevien päiväkodit.

Valinnan vapaus pitää ulottaa kaikille kuntalaisille, eikä vain osalle ja sen tulee koskea myös kunnallisia palveluita. Palvelusetelilaissa sanotaan, että kuntalainen voi kieltäytyä ottamasta sitä vastaan, jolloin kaupungin on tarjottava muu vaihtoehto tilalle. Valinnan vapauteen vedottaessa kuntalaisilla pitää olla mahdollisuutena valita myös laadukas kunnallinen päivähoito. Nykyisillä resursseilla se ei aina ole mahdollista ja siitä olen erityisen huolissani.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä halusin tuoda keskusteluun mukaan lastensuojelun haasteet. Meillä on tällä hetkellä uhkana lähes 8 miljoonan euron ylitykset lastensuojelun ostopalveluissa. Kun olemme pitkin matkaa puhuneet lastensuojeluverkon kehittämisestä, niin olemme monesti saaneet kuulla sote-viraston johtavien virkamiesten kertovan, kuinka varhaiskasvatuksen ja koulutoimen niukkuus ja resurssien puute näkyy paineena lastensuojelussa. Olisi taloudellisesti perustellumpaa laittaa nämä ennaltaehkäisevät peruspalvelut kuntoon kuin jättää lasku maksettavaksi kalliissa lastensuojelupalveluissa.

Tarkastuslautakunta oli tehnyt hyvää työtä ja oli hienoa, että saimme kunnollista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Siitä monet valtuutetut kiittelivätkin tarkastuslautakuntaa, ja niihin kiitoksiin haluan yhtyä.

Silti jäin kaipaamaan sivistystoimialan johtaja Timo Jalosen läsnäoloa. Olisin halunnut esittää muutamia tarkentavia kysymyksiä hänelle. Epäselväksi jäi myös raportissa olleiden hintavertailutaulukoiden vertailukelpoisuus: kuinka esimerkiksi erityispalveluiden ja hallinnon kuluja on vyörytetty kaupungin omien palveluiden hintoihin.

Soten ylitysuhka 17,4M€

Johan se lautakuntatyöskentely käynnistyi, kun saimme ensimmäisen talousarvioennusteen kuluvalle vuodelle. Ylitysuhka on vain 17,4M€. Käynnistämme heti toimenpiteet ylitysuhan minimoimiseksi ja jo seuraavaan kokoukseen tuodaan esityksiä.

Iloisia asioita listalla oli myös. Forum-kortteliin ollaan laajentamassa Poijun toimintaa, joka tarjoaa keskitetysti palveluneuvontaa ikäihmisille sekä sisältää vanhusneuvola-toimintamallin. Oikein tervetullut palvelu.

Valtuuston kyselytunnilla kysyin lapsiperheille suunnatun kotihoidon perään. Seuraavaan lautakuntaan tuodaan esitystys, että viime syksynä aloitettua kokeilua jatketaan mahdollisimman pian. Vahvistimme tänään myös Torinkulman toiminnan, joka tarjoaa ryhmämuotoista tukea lapsiperheille.

Lautakunta antoi lausunnon AVI:lle liittyen kotihoidon tilanteeseen. Resurssipula on kova, 17 vakanssia puuttuu suhteessa strategiaamme, tapaturmien ja läheltä piti -tilanteet ovat kasvussa. Yllätyksenä tämä tilanne ei tule, sillä väänsimmehän poliittisten ryhmien kesken koko viime kauden henkilömitoituksesta. Oikeisto olisi halunnut ulkoistaa yhden kotihoidon osa-alueen, vasemmisto taas lisätä henkilökuntaa. Mielenkiinnolla jään odottamaan AVI:n vastausta ja sitä, napsahtaako uhkasakot päälle.

Kriittisesti ja epäillen suhtaudumme meidän ryhmässä uuteen Työnetsijä- palvelumalliin, jossa pyritään luomaan työpaikkoja vapaille markkinoille. Kyseessä on Kelan päivärahalta työmarkkinatuelle putoavien pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaisemisesta. Onko ulkoistaminen tällä sektorilla uhka vai mahdollisuus, se jää nähtäväksi. Hieman tuntuu olevan koko konsepti vielä hakusessa.

Klassikkoesitykseksi on ilmaantunut terveyskeskusmaksujen vapautuksen poistaminen. Viimeksi tammikuussa silloinen peruspalvelulautakunta hylkäsi asian. Nyt maksuvapautuksista yritetään taas luopua vedoten yhteispäivystyksen toimintaan, hankaliin järjeestelmäongelmiin sekä tasa-arvoisuuteen (kun ei muutkaan kunnat anna maksuvapautuksia). Meidän kantamme ryhmässä asiaa kohtaan ei ole muuttunut ja olemme edelleen maksuvapautusten kannalla, jotka koskevat mm toimeentulotukiasiakkaita ja opiskelijoita.

Kesäkuussa lautakunnalla on seminaari, jossa aloitamme strategiapaperin ja ohjelmien laatimisen. Tästä linkistä löydät vuoden 2013 esityslistat ja pöytäkirjat.

Trokari –romanttinen sankari vai alhainen kuppari

Asun asuinalueella, jolla on hurja maine. Usein törmää keskusteluihin, joissa muistellaan hurjaa Raunistulaa, kuinka täällä on tehty laittomuuksia, tapeltu ja myyty salaa viinaa. Usein jutuissa on jännittynyt, kepeähkö ja hieman romantisoitu ote. Niitä kerrotaan sankaritarinoina. Tarinoista, tapahtumista ja henkilöistä on syntynyt legendoja, joista kerrotaan viihdyttämismielessä juhlissa ja kahvipöydissä. Minustakin niitä on hauska kuunnella.

Hymy kuitenkin hyytyy, kun havahtuu siihen tosiasiaan, että näiden romantisoitujen tarinoiden perinne elää todellista elämää sitkeästi nykypäivänä. Vielä vähemmän naurattaa, kun tajuaa kohteena olevan alueen alaikäiset lapset.  Jokainen varmasti ymmärtää, että 40 volttisen virolaisen viinan myyminen alle 15-vuotiaalle on paitsi laitonta, myös täysin edesvastuutonta.

Tuskin kenellekään tarvitsee saarnata, kuinka alkoholi ei ole hyväksi lapsen kehitykselle ja terveydelle. Oleellisin kysymys onkin, miten reagoimme ja mitä teemme, kun törmäämme tähän ilmiöön.

Kun julkisuudessa nousee esiin tapauksia, kuinka joku lapsi on joutunut vatsahuuhteluun tai muihin ongelmiin välitetyn viinan johdosta, on helppoa liittyä huutokuoroon, että miksi kukaan ei puuttunut tilanteeseen. Tämä on hyvä kysymys. Miksi ihmiset ei puutu, vaikka trokari saattaa olla yleisessä tiedossa alueen asukkaiden keskuudessa.

Syitä on varmasti monia. Osa ihmisistä kokee, että riittää, kunhan asiat selvitetään oman lapsen kesken. Halutaan myös suojella lapsen ja perheen mainetta. Oman lapsen ei haluta  joutuvan tapauksen johdosta lastensuojelun syyniin tai pelätään, että omalle lapselle tulee merkintä papereihin. Kukaan ei myöskään halua, että omaa lasta aletaan kiusata ja muiluttaa, jos tämän vanhemmat narauttaa trokarin. Pelätään myös oman turvallisuuden puolesta tai muiden mahdollisten kostotoimenpiteiden vuoksi. Olo voi olla pelokas, turvaton ja voimaton. Nämä huolet ovat ymmärrettäviä ja inhimillisiä.

Asian toinen puoli on vieläkin karumpi. Jos emme puutu asiaan,  trokari voi jatkaa rauhassa toimiaan. Hän etsii aktiivisesti ja järjestelmällisesti uusia nuoria, joille myydä viinaa ja joiden viikkorahoilla voi tehdä bisnestä. Sillä siitä ei pääse mihinkään: trokari tekee härskisti bisnestä lapsillamme ja hyötyy heistä taloudellisesti piittaamatta lainkaan heidän terveydestään tai turvallisuudesta. Silmien sulkeminen tilanteessa tarkoittaa, että olemme vastuussa, kun seuraava lapsi joutuu vatsahuuhteluun, joutuu humalassa tappeluun tai paleltuu reissullaan. Meidän velvollisuus on puuttua tilanteeseen, jotta yksikään lapsi ei vahingoittuisi.

Meidän on yhteisönä ja vanhempien rintamana oltava rohkeita ja vahvoja näitä ilmiöitä vastaan. Aikuisten tehtävä on suojella lapsia,  taattava heille turvallinen elinympäristö ja nuoruus. On luotava ilmapiiri, jossa uhkailua, kiristystä ja viinanvälitystä ei suvaita. Se on lastemme parhaaksi.

Kolumni, joka julkaistu Turkulaisessa ke 27.2.2013

Peruspalvelulautakunta loppusuoralla

Kuluvan kauden toiseksi viimeinen peruspalvelulautakunnan kokous on pulkassa. Tunnelma kokouksessa oli sen mukainen. Täytyy sanoa, että ikävä tätä kokoonpanoa tulee, vaikka vaikeita ja haastavia aiheita on matkan varrella käsitelty. Tänäänkin sellaisia oli listalla.

Eritäin iloinen olen siitä, että vahvistimme osallistumisen STM:n Kaste 2. ohjelmaan. Kuten ehkä muistatte, olen pitkään penännyt puuttumista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja tässä on nyt vihdoin vastaus siihen pyyntöön. Käytinkin kokouksessa puheenvuoron, jossa ilmaisin tyytyväisyyteni asiaan ja kiitin virkamiehiä, jotka haluavat tarttua tähän tärkeään haasteeseen. Toivon todella, että tämän hankkeen kautta pääsemme kehittämään lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sujuvammiksi ja helpommin saataviksi.

Eilen ilmaisin huoleni valtuustossa puheenvuorossani peruspalvelulautakunnan alibudjetoinnista ja ihmettelyni siitä, miten lähinnä oikeistosta kuuluvien ”palvelutasoa on laskettava” on toteutettavissa. Meillä jo nyt uhkaa AVI monella eri sektorilla jopa uhkasakoilla, jos emme laita palveluita kuntoon. Tuorein esimerkki tänään esityslistallamme: Hoitotakuun ylittävä viive on huomattu psykiatrialla, sisataudeilla ja lastenneurologiassa. Hommat on laitettava kuntoon tai uhkasakko napsahtaa Turulle. Molemmilla vaihtoehdoilla vaikutuksia budjettiin. Näitä ei vain voi ohittaa, se on kaikkien poliittisten toimijoiden ymmärrettävä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä liittyen vammaispalvelun kuljetuksiin. AVIn mukaan Turun kaupunki on asianmukaisesti sopimuksessa ja viivytyksettä asiakaspalautteen johdosta varmistanut kuljetuspalvelun turvallisuusseikoista sekä toiminnan valvonnasta ja ryhtynyt toimiin palvelun laadun takaamiseksi. AVI toteaa, ettei sillä ole aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Toimistopäällikön viran täyttämisen sosiaalityön sijaishuollon hallinnossa lautakunta otti viimeksi käsittelyyn ja teki nyt päätöksen. Äänin 8-5 virkaan valittiin Annika Raaska.

Perla lisää rahaa lapsiperheiden kotipalveluun!

Kaikista ennakko-oletuksista huolimatta olo on aivan loistava ja fiilis katossa peruspalvelulautakunnan kokouksen jäljiltä. Käsiteltävinä asioina meillä oli oikeastaan vain taloutta: tämän vuoden ylitysuhka sekä ensi vuoden budjetti.

Ylitysuhasta ja leikkauksista.

Kuten lehdistä olemme saaneet lukea, on virasto valmistellut ”sopeuttamistoimenpidelistat” budjetin ylitysuhan vuoksi. TS uutisoi näyttävästi, kuinka 5 terveysasemaa uhkaa sulkeminen joulukuun ajaksi. Virasto teki listat, koska poliittinen koneisto niin määräsi tekemään.

Perla on käsitellyt useaan kertaan ylitysuhkaa ja ilmoitti siitä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen enemmistö ei hyväksynyt ylitysuhan mahdollisuutta vaan raamitti ylitysuhan pienemmäksi. Millä perustein, niin se ei minulle koskaan selvinnyt. Asiasta jouduttiin äänestämään kaupunginhallituksessa. Ylitysuhan kattamista kannatti vas+sdp. Pienempää määrärahaa ja supistuksia esitti mm kok+vihr. Kaupunginhallituksesta   enemmistöäänin pienennetty määräraha saapui valtuuston käsittelyyn.

Valtuustossa asia jäi pöydälle ja siellä se nyt odottaa käsittelyä. Ennen käsittelyä piti perlan antaa tiedot, mitä käytännössä merkitsee, jos ylitysuhkaa ei kateta eli määrärahoja lisätä. Ja leikkauksiahan se tietää.

Tänään perla sai eteensä päätettäväkseen viraston tekemät sopeuttamistoimenpiteet, jotka olivat siis kylmää leikkauspolitiikkaa. Perla ei kuitenkaan viraston esityksestä huolimatta laittanut päätöksiä käytäntöön vaan lähetti viraston selvityksen tiedoksi kh:lle ja sieltä edelleen valtuustolle. Valtuustossa asiaan siis palataan. Tuskin kukaan poliittinen puolue kuitenkaan haluaa lähteä tekemään poliittista itsemurhaa näin vaalien alla tukemalla viraston leikkauslistoja.

Perla lisää ikäihmisten omaishoidontukea, aloittaa terveyskioskitoiminnan ja lisää resursseja lapsiperheiden kotipalveluun. Hurraa!

Ensivuoden budjetin kävimme myös sektori sektorilta läpi. Viraston esitys ylittää kaupunginjohtajan antaman ohjeluvun noin 14 miljoonalla eurolla. Erittäin perustelluin syin. Tämän lisäksi lautakunta teki muutamia lisäyksiä budjettiin, jotka parantavat ikäihmisten omaishoidontuen määrärahoja, mahdollistavat terveyskioskitoiminnan kokeilumuotoisena sekä mahdollistaa lapsiperheiden kotipalvelun ensi vuodelle, mistä olen todella tyytyväinen.

Lapsiperheiden kotipalvelun resurssien lisäämistä esitti Päivi Pietari (SDP) ja minä sain kunnian kannattaa esitystä. Olen ihan todella iloinen ja fiiliksissä siitä, että Turku on nyt ottamassa tämän merkittävän askeleen. Olemme koko kauden työstäneet lastensuojelun rakenneuudistusta tavoitteena lisätä kevyempiä palveluita, ennaltaehkäisyä ja perhehoitoa. Tätä muutosta vauhdittaa tietenkin  myös äskettäin voimaan astunut uudistettu lastensuojelulaki.

Tänään tehty lisäys tulee siis tukemaan niitä perheitä, jotka eivät ole vielä lastensuojelun varsinaisia asiakkaita. Apua pyritään nyt antamaan varhaisessa vaiheessa niin, ettei sitä lastensuojelun asiakkuutta tarvittaisi. Eihän tämä tietenkään vielä kaikkia ongelmia todellakaan ratkaise, mutta suunta on oikea ja siitä en voi kuin kiittää meidän lautakuntaa. En vaan voi lakata hymyilemästä, niin onnellinen olen.

Perlan syyskausi käynnistyi

Tänään avattiin peruspalvelulautakunnan syyskausi kokopäivän seminaarilla ja sen päälle pidettiin vielä kokous. Oli tosi kiva nähdä kesätauon jälkeen tutut virkamiehet ja lautakuntakamut. Meillä on tosi mukavia tyyppejä lautakunnassa, vaikka välillä olemme (luonnollisesti) asioista poliittisesti eri mieltä.

Samalla on hieman haikea olo, koska tietää tämän kauden olevan viimeinen tällä kokoonpanolla. Onhan tässä jo ehditty neljä vuotta tekemään yhteistyötä ja oppimaan toistemme toiminta- ja työskentelytapoja. Hurjia palopuheitakaan ei tarvitse enää niin usein pitää, kun tiedämme jo etukäteen, mitä muut ovat mieltä asioista. Työskentely on siirtynyt toiselle tasolle.

Henkilökohtaisesti pidän siitä, että yhteistyö muiden lautakunnan jäsenten kanssa on huomattavasti parantunut ja pystymme käymään keskusteluja ja olemaan mukana päätöksenteossa. Tällä kaudella koen myös kehittyneeni ja oppineeni luottamustoimenhaltijana todella paljon ja löytänyt uudenlaista näkökulmaa päätöksentekoon.

Seminaarista

Seminaarissa saimme tuhdin tietopaketin viraston tilanteesta ja tulevasta syksystä. Haasteina ovat tietojärjestelmien takkuaminen. Emme saa ajoissa tietoa henkilökunnasta, emme talouden seurannasta, joten on vaikea työskennellä tehokkaasti.

Seminaarissa pidin vain kaksi puheenvuoroa. Ensimmäisessä tiedustelin työllisyysmäärärahojen tilanteesta, sillä ne tuntuu juuttuneen jälleen kerran kh:n pöytälaatikkoon. Viimeksi eilen kolmannelta sektorilta tuli viestiä, että kentällä on väkeä, jotka tulisivat mielellään töihin, jos vain saataisiin työllistämismäärärahat liikkeelle.

Toisessa puheenvuorossa viittasin THL:n ja OPH:n eilen julkistamaan tiedotteeseen, kuinka nuorten syrjäytyminen voidaan ehkäistä. Syrjäytynyt nuori tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle. Siksi riittävät toimenpiteet työllisyyden, opiskelun, asumisen, mielenterveyspalveluiden osalta ovat tärkeitä.

Mielenterveyden keskusliitto ja Nuoran muistuttivat eilisessä tiedotteessaan, kuinka mielenterveysongelmat vievät nuoria varhain eläkkeelle syrjäyttäen heidät työelämästä. Samalla järjestöt korostivat riittävien mielenterveyspalveluiden saatavuuden tärkeyttä.

Seminaarissa läsnä ollut apulaiskaupunginjohtajalla olikin ilo vastata kysymykseeni, että Turku on päässyt mukaan työ- ja elinkeinoministeriön hankkeeseen, jonka avulla puututaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymisuhan alla olevien tilanteeseen. Varissuo on valittu hankkeen toteuttamisalueeksi, mutta mukaan haluttaisiin myös Perno-Pansio.

Lautakunta taas päätti kokouksessa opiskelijoiden psykologipalveluiden 100 000 euron lisämäärärahasta. Suunta on oikea, joskin mielestäni riittämätön.

Kokouksesta

Kotihoidon 15 lisävakanssia eteni tänään jälleen eteenpäin. Poliittiset prosessit ovat käsittämättömän mutkikkaita ja pitkiä. Ja poliittiset väännöt eivät tee niistä yhtään helpompia. Nyt tehty päätös on tietenkin kompromissi, kuten politiikassa yleensäkin, mutta parempi kuin vaihtoehtonsa eli yhden kotihoidon alueen ulkoistaminen. Pidetään tätä nyt puolivoittona. Suunta oikea, mutta riittämätön.

Kotihoidon maksut aiheuttivat jälleen kerran närää. Onneksi suurin osa lautakunnan jäsenistä piti helmikuussa tehtyä päätöstä harhaanjohtavana, kertakorotusta kohtuuttomana ja halusivat inhimillistää päätöstä. Lopulta ehdotus hyväksyttiin yksin tuumin.

Merkitsimme tiedoksemme saamamme selvityksen lastensuojelutyön virkamiehen laatimasta muistiosta. Kävimme tietenkin luottamuksellisen keskustelua aiheesta enkä sitä siksi siteeraa tässä kohtaa. Päätösesityksestä voi kuitenkin tehdä johtopäätöksen, että emme yhtyneet muistion sisältöön. Poliittiset prosessit ovat pitkiä ja monimutkaisia, kuten jo kirjoitinkin, ja niin tuntuu olevan lastensuojeluverkon uudistaminenkin.

Sellainen vielä nostan tähän loppuun, että olen monesti sanonut vanhuspalveluiden osalta, että tarvitsemme lisää Ruusukortteleita ja Portsakoteja. Tämän eteen olemme tehneet myös taustalla kovasti töitä. Valtuusto vahvisti jokunen aika sitten strategioissaan, että TVT voi lähteä laajentamaan Ruusukorttelin aluetta rakentamalla lisää asuntoja vanhuksille. Palvelut katsotaan niihin myöhemmin joko omana toimintana tai ostopalveluna. On hienoa, kuinka itselle ja omalle puolueelle tärkeät asiat vihdoin etenevät. Jos vasemmisto voittaa syksyllä vaalit, pääsemme lisäämään kunnallista palveluasumista.

Kotihoidon ulkoistaminen palautui taas

Eilen istuttiin yömyöhään valtuustossa, tänään istuttiin klo 14 alkaen peruspalvelulautakunnan seminaarissa, jonka jälkeen pidettiin kokous. Meneehän nämä kesäiset päivät näinkin..

Asialistan kuumin peruna oli kotipalvelun ulkoistaminen. Jälleen kerran lautakunta palautti asian. Tällä kertaa asia ei palautunut yksimielisesti vaan kokoomus äänesti listan eli ulkoistamisen puolesta. Demarit, vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta palautuksen puolesta. Asia ei tietenkään tähän jää, vaan  kulisseissa ryhmät pyrkivät edelleen löytämään sopua asiaan.

Itse linjasin puheenvuorossani, että Vasemmistoliitto ei suhtaudu myönteisesti kotihoidon ulkoistamiseen ja tämä on varmasti tullut selväksi valtuustossa käydyissä keskusteluissa. Sen sijaan ajattelemme, että vanhuspalveluiden osalta on jo tehty roimasti uudistuksia tällä kaudella. Rapatessa on roiskunut, ja meitä on muistanut milloin aluehallintoviranomaiset ja milloin eduskunnan oikeusasiamies. Nyt olisi syytä rauhoittaa tilanne, katsoa miten kotihoidon palvelusetelit ja muut uudistukset lähtevät toimimaan ja jättää ulkoistamiskysymys seuraavan valtuuston ja lautakunnan linjatavaksi.

Kotihoidon maksuihin liittyvä jupakka sai tänään jatkoa, kun perla muokkasi aiemmin keväämmällä tekemänsä päätöksensä. Nyt listalla ollut asia meni palautukseen ja virasto valmistelee uuden paketin ohjeistuksen mukaan. Asiakasmaksukorotuksia inhimillistetään ja porrastetaan useammille vuosille. Uudet hinnat yritetään saada voimaan viimeistään lokakuun alusta.

Kyseessä on siis aiemmin keväällä tehty päätös, josta myöhemmin ilmeni, että useat eri lautakunnan jäsenet olivat käsittäneet esitellyn asian väärin. Maksukorotukset todellisessa elämässä saattoivat olla moninkertaisia, vaikka esityslistan ehdotusta lukiessa saattoi käsittää korotusten olevan vain 5-10%:n korotuksia. Tosiasia tietenkin on, että Turussa kyseiset maksut ovat huomattavasti naapurikuntia alempia. Puheenvuorossani toin esiin, että maksukorotuksia tehtäessä olisi hyvä muistaa kohtuus ja inhimillisyys. Huikeat korotukset äkkirysähdyksenä eivät ole hyvää päätöksetekoa.

Lautakunta käsitteli jo seuraavan vuoden toimintaa ja painopisteitä eri sektoreittan, mutta lukuja emme voineet vielä käsitellä. Perlan viime kerralla tekemä ylitysuhka makaa nyt kh:n pöydällä eikä ryhmät ole päässeet yksimielisyyteen edes vuoden 2012 budjetin osalta. Kun meillä on vääntöä vielä vuoden 2012 budjetista, niin miten voisimme tehdä seuraavan vuoden budjettia, kun vanhaa budjettia yleensä pidetään pohjana. Monimutkaista ja sekavaa.

Mukava uusi toiminto on lapsiperheiden kotipalvelun kokeilu syksyllä 2012. Tämä uusi toiminto tehdään palveluseteleillä. Vasemmisto ja demarit esittivät huolestuneita ja epäileviäkin kysymyksiä palvelun käyttäjien näkökulmasta, sillä ainakaan itse en usko palvelun toiminnan aukottomuuteen palveluseteleillä. Pelkona on palvelun tarvitsijoiden tilanne ja jaksaminen, järjestelmän byrokraattisuus ja sitä kautta palvelun saatavuuden hankaluus. Poliittinen tilanne on nyt kuitenkin sellainen, että olimme valmiita hyväksymään kokeilun tuottamistavan, sillä tärkeintä on, että tämä tuiki tärkeä, lapsiperheiden arkea tukeva uusi toiminto saadaan pikaisesti käyntiin. Alkuun palvelu tullaan kohdistamaan vain pienelle, apua tarvitsevalle joukolle turkulaisia. Jatkossa toimintaa voidaan toivottavasti laajentaa suuremmalle joukolle.

Kokous huipentui lastensuojelun rakenneuudistukseen. Lautakunta päätti pyytää johtavilta virkamiehiltä kirjallista selvitystä siitä, miten he ovat vieneet lautakunnan päätöstä käytäntöön. Samalla selvitetään, ovatko kyseiset virkamiehet toimineet omavaltaisesti vastoin lautakunnan tekemää päätöstä.  Asiaan ja jatkoon palataan syksyn ensimmäisessä kokouksessa elokuussa.

Ehdokaspaperit jätetty

Kirjoitin vihdoin ehdokaspaperit viime viikon maanantaina valtuustoryhmän kokouksen jälkeen kaupungintalolla. Se olikin viimeinen valtuuston kokous kaupungintalolla ennen talon menemistä remonttiin. Talo oli jo ympäröity rakennustelineillä ja valtuustosalista oli viety suuret maalaukset turvaan. Seuraavat kokoukset valtuusto kokoustaa Kristillisellä opistolla, jonne meiltä niin ikään pääsee helposti pyörällä tai bussilla.

Kokouksen suuri kohokohta piti olla kaupunginvaltuutettu Ilkka Kanervan jatko, sillä Kanervahan sai syytteet tässä jokunen aika sitten. Ilkka oli tehnyt omat johtopäätökset ja ilmoitti sunnuntaina, että luopuu kaupunginvaltuuston paikastaan. Emme siis päässeet äänestämään Kanervan jatkosta.

Kokoomus on jo ilmoittanut Kanervan olevan tervetullut listoilleen syksyn kuntavaaleissa. Eihän oikeuden päätös ole vielä lainovimainen. Aamuset pui asiaa erittäin terävästi pääkirjoituksessaan ja muistutti, ettei oikeuslaitos ole mikään jääkiekkopeliin verrattava eräpeli. Ensimmäisen asteen tuomiota ei pidä vähätellä, sillä monet siellä annetut tuomiot jäävät voimaan.No, prosessi jatkuu ja vuosien saatossa saamme tietää lopulisen ratkaisun. Oma veikkaukseni on, että Kanerva valitaan kaupunginvaltuustoon kovin äänin. Onhan se Kanerva taas joutunut niin kärsimään.

Valtuustossa puitiin Turun seudun rakennemallia. Jätimme ponnen, jossa huomioidaan kaupungin tiivistämisen yhteydessä puistojen ja viheralueiden tärkeys sekä alueiden palveluiden tärkeys.

Saimme myös mielenkiintoisen keksustelun aikaiseksi alkuvuoden budjettiseurannasta. Pidin aiheesta puheenvuoron ensimmäisten joukossa. Muistutin tarkastuslautakunnan viimekertaista tervehdystä, kuinka Turun strategiat ja budjetti eivät kulje aina käsikädessä. Niin menee näköjään nytkin.

Listatekstistä saattaisi saada käsityksen, että olemme muuten vain holtittomasti ylittämässä budjettia, vaikka asia ei todellakaan ole niin. Silloin kun talousarviota vuodella 2012 tehtiin, oli lautakunta selkeästi ilmoittanut riskeistä, jotka eivät sisältyneet budjettiin. Ja nyt ne riskit ovat toteutumassa. Tuon syksyisen budjettikokouksen jälkeen on työmarkkinatuki noussut, hammashuollon asiakasjonot on saatava hoitotakuun vaatimalle tasolle, sairaanhoitopiirin menot ovat arvaamattomia Turun omista toimenpiteistä huolimatta.

Lautakunnassa on tehty merkittäviä uudistuksia ja rakenneuudistuksia, jotta talous saataisiin pitkällä tähtäimellä kuntoon. Jos esimerkiksi nyt jätetään sovitut kotihoidon vakanssit täyttämättä, joutuu yhä useampi vanhus ennenaikaisesti palvelutaloon tai vanhainkotiin ja se vasta kalliiksi tulee. (Kokoomus tosin ajaa kotihoidon ulkoistamista kovalla vauhdilla. )

Lastensuojelussa olemme päättäneet sijoittaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, tavoitteena raskaan ja kalliin laitoshoidon ehkäiseminen. Tälläkin hetkellä budjetti paukkuu yli nimenomaan lastensuojelun kalliiden ostopalvelupaikkojen vuoksi.

Joku kokoomuslaisista pitikin ”koskettavan” puheen, kuin kaikkeen ei vaan ole varaa. Mietin, että noinko meidän pitäisi AVI:lle heidän kyselyihinsä ilmoittaa: meillä ei ole varaa hoitaa lapsia ja vanhuksiamme. Voisi olla mielenkiintoista kokeilla, saadaanko uhkasakot näinkin perustellusta lausunnosta huolimatta. Onneksi Virpa Puisto demareista piti jälleen linjakkaan puheen: kyllä meillä on varaa lapsemme ja vanhuksemme hoitaa, onhan meillä varaa kaikenlaiseen muuhunkin, tarpeettomaan.

Lastenkodit säilyvät

Teimme tänään hienon ja historiallisen päätöksen peruspalvelulautakunnassa. Lastenkodit säilyvät, pienten lasten vastaanottokodin ja Mäntymäen perhekeskuksen valmistuskeittiöt säilyvät ja tämän lisäksi tulemme satsaamaan lähivuosina kymmeniä työntekijöitä lastensuojelun ennaltaehkäiseviin ja perhetyötä tukeviin palveluihin.

Takana on pitkä ja kova vääntö poliittisten ryhmien kesken ja olen todella tyytyväinen, että nyt löydettiin lopulta yhteinen näkemys. Uskon ja toivon, että nyt yhteiseen hiileen puhaltamalla saamme loistavia tuloksia aikaiseksi.

Lautakunta edellyttää säännöllisiä seurantaraportteja puolenvuoden välein. Vuonna 2014 teemme lastensuojelun palveluverkoston arvioinnin, jossa tarkastellaan nyt tehtävien lisäresurssien vaikuttavuutta sekä lastensuojeluverkon tarkoituksenmukaisuutta. Nyt marssijärjestys on kohdillaan rakenneuudistusta ja lastensuojelua kehitettäessä: ensin resurssit kuntoon ennaltaehkäisyssä, tuloksia saamme toivon mukaan muutamien lähivuosien aikana.

Tiedostan kyllä, että tilanne on erittäin tulenarka ja asiaan liittyy erilaisia poliittisia intohimoja. Tässä poliittisessa ja tässä taloudellisessa tilanteessa saavutettu ratkaisu oli mielestäni mitä parhain.
Lautakunnalle tuotiin virkamiesten nimissä esitys, jonka kaikki lautakunnan jäsenet hyväksyivät. Asiasta ei siis äänestetty vaan asia päätettiin yksimielisesti virkamiesesityksen pohjalta.

Lastensuojelun palvelujärjestelmän uudistamispaketti puutteellinen

Vihdoin löytyy Turun kaupungin sivuilta viraston esitys lastensuojelun palvelujärjestelmän uudistamiseksi. Paketti on tuotu yhtenä pykälänä, kuten palautuksen yhteydessä sovimme. Paketti on kuitenkin erittäin yksipuolinen ja puutteellinen.

Lautakunnassa käytyjen keskustelujen perusteella myös ostopalveluista on tarkoitus luopua. Näistä aikeista ei ole esityslistalla vastaavaa kokonaisvaltaista, tarkkaa esitystä eikä myöskään kunnollisia laskelmia. Kun koko homma nytkähti liikkeelle vaalikauden alussa, teki Seppo Sauro selvityksen lastensuojelun kehittämisestä Turussa. Hän kiinnitti erityistä huomiota ostopalveluihin, niiden vaikeaan hallintaan ja kalleuteen. Piti keskittyä oman tuotannon kehittämiseen. Nyt suunta on tällä kaudella päinvastainen: ostopalveleja on tällä hetkellä enemmän kuin kaupungin omaa tuotantoa. Kuitenkaan tätä merkittävää näkökulmaa ei ole riittävästi huomioitu viraston esityksessä.

Selväksi ei myöskään käy, millä perusteella pienten lasten vastaanottokodin ja Mäntymäen perhekeskuksen valmistuskeittiöistä pitäisi luopua. Perustelut ovat puutteellisia, epäloogisia eikä edes taloudellisesti perusteltuja. Nämä valmistuskeittiöt ovat äärettömän oleellisia, osa vastaanottokeskuksen ja perhekeskuksen toimintaa. En voi kuin hämmästellä viraston lyhytnäköisyyttä asian suhteen.

On tunnettua, miten tärkeä osa ruoka ja ruokailu on kyseistä toimintaa. Lapset, jotka otetaan huostaan, ovat usein hyvin traumatisoituneita ja nälkäisiä. Ei ole tavatonta, että näille lapsille joudutaan tarjoilemaan erityisruokavalioita. Eräskin sijaisäiti kertoi minulle, kuinka hänen lapsensa pystyi syömään ensimmäisinä viikkoina vain tietynlaista mietoa porkkana-perunavelliä. Itsekin keittiöllä työskentelevänä en usko, että muualla sijaitseva ulkoistettu keittiötoiminta voisi palvella parhaalla mahdollisella tavalla kyseisiä yksiköitä.

Kuten julkisuudessa on esiin tuotu, olemme vihreiden ja demareiden kanssa laatimassa muutosesitystä lastensuojelun palvelujärjestelmän uudistamispakettiin. Se, mitä näille niskuroiville virkamiehille tehdään, onkin toinen kysymys.

Esityslistan kohta löytyy täältä. Kokous pidetään keskiviikkona klo 15 alkaen. Etukäteen on sovittu, että päätös syntyy keskiviikkona, mitä pidän tärkeänä.