Peruspalvelulautakunta loppusuoralla

Kuluvan kauden toiseksi viimeinen peruspalvelulautakunnan kokous on pulkassa. Tunnelma kokouksessa oli sen mukainen. Täytyy sanoa, että ikävä tätä kokoonpanoa tulee, vaikka vaikeita ja haastavia aiheita on matkan varrella käsitelty. Tänäänkin sellaisia oli listalla.

Eritäin iloinen olen siitä, että vahvistimme osallistumisen STM:n Kaste 2. ohjelmaan. Kuten ehkä muistatte, olen pitkään penännyt puuttumista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja tässä on nyt vihdoin vastaus siihen pyyntöön. Käytinkin kokouksessa puheenvuoron, jossa ilmaisin tyytyväisyyteni asiaan ja kiitin virkamiehiä, jotka haluavat tarttua tähän tärkeään haasteeseen. Toivon todella, että tämän hankkeen kautta pääsemme kehittämään lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sujuvammiksi ja helpommin saataviksi.

Eilen ilmaisin huoleni valtuustossa puheenvuorossani peruspalvelulautakunnan alibudjetoinnista ja ihmettelyni siitä, miten lähinnä oikeistosta kuuluvien ”palvelutasoa on laskettava” on toteutettavissa. Meillä jo nyt uhkaa AVI monella eri sektorilla jopa uhkasakoilla, jos emme laita palveluita kuntoon. Tuorein esimerkki tänään esityslistallamme: Hoitotakuun ylittävä viive on huomattu psykiatrialla, sisataudeilla ja lastenneurologiassa. Hommat on laitettava kuntoon tai uhkasakko napsahtaa Turulle. Molemmilla vaihtoehdoilla vaikutuksia budjettiin. Näitä ei vain voi ohittaa, se on kaikkien poliittisten toimijoiden ymmärrettävä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä liittyen vammaispalvelun kuljetuksiin. AVIn mukaan Turun kaupunki on asianmukaisesti sopimuksessa ja viivytyksettä asiakaspalautteen johdosta varmistanut kuljetuspalvelun turvallisuusseikoista sekä toiminnan valvonnasta ja ryhtynyt toimiin palvelun laadun takaamiseksi. AVI toteaa, ettei sillä ole aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Toimistopäällikön viran täyttämisen sosiaalityön sijaishuollon hallinnossa lautakunta otti viimeksi käsittelyyn ja teki nyt päätöksen. Äänin 8-5 virkaan valittiin Annika Raaska.

Lasten mielenterveyspalvelujen parantamista ei voi enää lykätä

Mielipidekirjoitukseni Turun Sanomissa 18.10.2012. Tämä on asia, josta olen pyytänyt selvitystä jo vuoden ajan lautakunnassa, mutta jostain syystä sitä selvitystä ei ole kuulunut, eikä näkynyt. Alkavalla kaudella emme voi enää pakoilla vastuuta vaan meidän on tartuttava tähän tärkeään teemaan.

*****
Olen kuluneen kauden aikana pureutunut lasten mielenterveyspalveluihin monesta näkökulmasta: keskustellut opettajien, lastentarhaopettajien, sosiaalityöntekijöiden, lastensuojelun ja terveydenhuollon ammattilaisten ja vanhempien kanssa.
Viesti on selvä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä. Yhteisiä huolia ovat turkulaisten lasten yksinäisyys, mielenterveysongelmat, käytöshäiriöt, ahdistuneisuus, masennus ja koulukiusaaminen.
Opettajien ja päiväkotien henkilökunnan tarve on selkeä. Opettajat tuskailevat ylisuurten ryhmien kanssa tehden töitä äärirajoilla. Kaikissa ikäluokissa tuntuu olevan lapsia, jotka tarvitsevat erityistä huomiota.
Päiväkodeissa lapsia on ylipaikoilla – samaan aikaan sijaisten ja avustajien määrää rajoitetaan.
Koulujen psykologeilla ja kuraattoreilla on liian suuret lapsimäärät vastuullaan. Oireileville lapsille on vaikea saada lähetettä tutkimuksiin. Jonot perhe- ja kasvatusneuvolaan ovat pitkät ja resurssit liian pienet.
Sama tilanne tuntuu olevan lasten ja nuorten psykiatrisella poliklinikalla. Viime kädessä turvaudutaan jopa lastensuojeluilmoitukseen, kun oikeanlaiset palvelut eivät ole muuten saatavilla.
Tilanne ei ole helppo vanhemmillekaan oireilevan lapsensa kanssa. Jos apua tai vertaistukea ei ole saatavilla, arjessa on vain pärjättävä. Kun rahkeet loppuvat, on edessä sairaslomakierre.
Ammattilaisilla on selkeä näkemys: lasten mielenterveyspalveluissa painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisyyn ja avopuolen palveluihin. Apua on saatava ennen kuin ongelmat kasautuvat, moninkertaistuvat ja vaikeutuvat.
Moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä on tiivistettävä. Sen toteuttamiseen on annettava resursseja ja aikaa. Palveluverkkoa ja hoitopolkuja on yhtenäistettävä, tehostettava ja selkiytettävä. Resursseja on saatava avopuolelle lisää. Emme voi enää pakoilla vastuuta.
Meidän on rohkeasti pureuduttava lasten mielenterveyspalveluiden kipukohtiin.
Mirka Muukkonen, Turun kaupunginvaltuutettu,
peruspalvelulautakunnan jäsen (vas)