Valtuustopuheeni liittyen peruspalveluihin

Julkaisen tässä erikseen eilen pitämäni valtuustopuheeni liittyen peruspalvelulautakunnan ylitysuhkaan ja sen kattamiseen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kun laadimme lautakunnassa vuoden 2012 talousarviota, oli meillä lautakunnassa tiedossa riskejä, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia. Nyt ne riskit ovat käyneet toteen ja olemme todella tiukan paikan edessä. Ylitysuhka on yli 20 miljoonaa euroa. Ei mikään pieni raha siis. Jokainen vastuullinen päättäjä on asiasta huolissaan.

Lautakuntatyöskentelyn osalta haluan nostaa esille pari asiaa, mitkä haittaavat tehokasta työskentelyä. Toinen on budjetin seurantaan liittyvät järjestelmät.

Hyvin usein olemme törmänneet siihen, että kun olisi aika seurata talousarvion toteutumista, ei meillä ole ajantasaista tietoa käytettävissämme. Ohjelmamme ja koneistomme ei vain jostain syystä taivu tähän.

Toinen on henkilöstöseurantajärjestelmä, josta ei oikein kukaan tunnu olevan perillä -ei virkamiehet eikä poliittiset päättäjät.

Nämä kaksi yhdessä ovat niin isoja ja merkittäviä asioita paitsi toiminnan, niin myös talouden kannalta, että ne tulisi saattaa mitä pikimmin ajantasalle. Tuskin  yksityissektorilla tällaista menoa pitkään katsottaisi.

Näiden lisäksi meidän on tartuttava rohkeasti johtajuuden haasteisiin. Se, mitä olen työelämässä oppinut, on arvostamaan taitavaa, selkeää, johdonmukaista johtajaa ja työnantajaa. Nyt on ikävä kyllä  havaittavissa sekä viraston sisällä että poliittisessa päätöksentekokoneistossa puutteita.

Sosiaali- ja terveystoimen johtamisjärjestelmä on hyvin hierarkinen, jossa on tarkka nokkimisjärjestely ja ylhäältä alaspäin harjoitettu käskypolitiikka. En pidä nykyistä käytäntöä kovinkaan hedelmällisenä ja se mielestäni heijastuu vahvasti esiin, kun perehtyy työhyvinvointiraportteihin. Se on myös usein viesti, minkä saa terveisinä kentältä työntekijöiltä.

Toinen on poliittinen johtaminen. Minuakin huolestuttaa, että taloudellinen tilanne on tiukka ja perlan ylitysuhka on suuri. En pidä järkevänä tapaa, jolla kaupunginhallituksen enemmistö vain yhtäkkiä päätti, että ylitysuhkaa ei kateta ilman, että olisi mitenkään avattu mitkä vaikutukset päätöksellä on toimintaan.

Nyt peruspalvelulautakunta on yhdessä viraston kanssa selvittänyt asiaa ja äkkijarrutuksella olisi mittavat vaikutukset. Kuten olemme lehdistä saaneet lukea: useita terveysasemia suljettaisiin. Säästö olisi olut suhteellisen pieni. Lisäksi pahimmillaan nämä näennäiset säästöt saattaisivat nostaa merkittävästi kuluja toisaalla: päivystyksessä ja erikoissairaanhoidossa.

Poliittisen johtamisen tulisi olla hallittua, harkittua ja pitkäjänteistä äkkijarrutusten sijaan. Peruspalveluista puhuttaessa pitäisi talouden lisäksi olla ymmärrystä sosiaalipolitiikan lainalaisuuksista sekä kunnille annetuista velvoitteista. Luotettavan johtajuuden kuvaa kh:n enemmistön toiminta ei mielestäni itsestään antanut. Päinvastoin, koen moisen toiminnan erittäin vahingolliseksi kaupungin toiminnalle ja toiminnoille.  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olen sitä mieltä, että perlan budjetin sisällä pystytään tekemään uudenlaisia, moderneja ratkaisuja ja rakenneuudistuksia, jotka tulevat kantamaan hedelmää tulevaisuudessa. Ja vaikka budjetti on nyt rajusti ylittymässä, emme siltikään ole seisseet hanskat naulassa vaan tarttuneet härkää sarvista. Nostan esiin muutamia toimenpiteitä, joihin olen erittäin tyytyväinen. Nämä liittyvät mylitysuhkaan ja sen syihin.

Hammashuollon tilanteeseen AVIkin puuttui väläytellen jopa uhkasakkoja. Vihdoin saimme palkattua kaupungille hammaslääkäri-hoitaja pareja. Tämä siitäkin huolimatta, että meille pitkään vakuuteltiin, ettei henkilökuntaa ole saataville.
Nyt virat on täytetty, hammashuollon jonoja voidaan lyhentää lain edellyttämällä tavalla ja kaikenlisäksi kaupungin oma palvelu on vieläpä halvempaa kuin ostopalvelut.
Toisaalta vaihtoehtona olisi ollut AVIn asettamat uhkasakot.

Sairaanhoitopiirin sakkomaksuihin olemme vastanneet perustamalla jatkokuntoutusyksikön Kaskenlinnan sairaalaan. Näin pystymme nopeasti ja tehokkaasti siirtämään ikäihmiset kuntoutukseen ja sieltä edelleen oikeaan paikkaan saamaan hoitoa ja hoivaa.  Vaihtoehtona olisi ollut sakkomaksujen maksaminen sairaanhoitopiirille.

Onhan meille vuoden aikana esitetty viraston osalta joukko toimenpiteitä, joista härskeimpiin kuului mielestäni vähävaraisten terveyskeskusmaksuvapautusten poistaminen vaikka strateginen tavoitteemme on vähentää terveyseroja. Onneksi lautakunnan enemmistö oli vastuuntuntoinen ja torjui tämän vähävaraisiin kohdistuneen heikennyksen.

Olen erittäin tyytyväinen, että puutuimme lautakunnassa OPTS:ään kirjattuun tavoitteeseen vähentää työikäisten terveyskeskuskäyntejä. Kustannukset olisi todennäköisesti näkyneet äkkiä muualla kuten erikoissairaanhoidossa tai päivystyksen kasvavana käyttönä. Tavoitteen toteuttaminen olisi ollut myös strategioidemme vastainen.  

Lastensuojelun osalta julkisuudessa on vellonut kolmen lastenkodin sulkemisuhka mutta lastensuojelunkentälläkin olemme tehneet monia uudistuksia, jotta raskaasta laitoshoidosta saataisiin painopiste ennaltaehkäisyyn.

On ymmärrettävä, että olemme tulleet tähän tilanteeseen vuosien saatossa, aina 90-luvun leikkauksista lähtien, joten laiva ei nopeasti käänny. Nyt on otettu ensimmäiset haparoivat askeleet oikeaan suuntaan.
Lastensuojelun ennaltaehkäisyyn on saatu lisää väkeä kuten kaksi sosiaalityöntekijän virkaa Pernon sosiaalitoimistoon sekä perhetukeen 5 perheohjaajan tointa ja lisää on tulossa vuoden alussa.

Erityisen tyytyväinen olin, kun käsittelimme ensi vuoden budjettia, jolloin tietenkin  jaetaan jälleen kerran niukkuutta. Lautakunta päätti kuitenkin vahvistaa tänä syksynä aloitetun kotihoidon kokeilun lapsiperheille. Nyt voimme jatkaa kokeilua ensi vuonna tekemämme päätöksen voimin.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kuluneen kauden alussa yhdistyivät sosiaali- ja terveystoimi. Olemme kuluneen kauden hyvin haastavissa ja taloudellisesti niukoissa olosuhteissa yhdistäneet kahden merkittävän lautakunnan toimintoja, hioneet yhtenäisiä työskentelytapoja, tavoitteena luoda yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset  hoitoketjut eri sektoreille ja pyrkineet löytämään keinoja saada painopistettä ennaltaehkäisyyn.

Tämä työ on saatu käyntiin, mutta vielä paljon on edessä tulevina vuosina. Näiden hurjien talouslukujen edessä voimme kuitenkin olla varsin tyytyväisiä toimintaamme.  Jos emme olisi ryhtyneet näihin toimenpiteisiin, voisi tilanne olla jopa vielä hurjempi. Sillä vanha totuushan on: tänään tehdyt panokset ennaltaehkäisyyn on tulevaisuuden säästöä.

Lopuksi arvoisa puheenjohtaja totean, että valtuustoryhmät ovat päässeet sopuun budjetista. Se on parempi vaihtoehto kuin kaupununginhallituksen enemmistön tekemä esitys. Hieman edelleen epäilen kompromissin realistisuutta, mutta sen kanssa pystyn kuitenkin elämään. Asiaan palaamme lautakunnassa.