Toriparkin sijaan ratikka-ajelulle

Turkulaisessa 9.5.2012 julkaistu kolumni

Turun kaupunginvaltuusto pääsee kohta päättämään jo toistamiseen toriparkista tällä valtuustokaudella. Turun keskusta-alueen ja liike-elämän kehittämisen ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi toivoisi ratkaisun löytyvän toriparkin sijaan panostamalla Turun keskusta-alueen luontaisiin vahvuuksiin. On aiheellista syventyä kansainvälisiin selvityksiin, joissa on vertailtu vastaavankokoisten kaupunkien tai seutujen kehittämistä Euroopassa.

Muissa Turun kokoisissa eurooppalaisissa kaupungeissa menestystekijät koostuvat seuraavista asioista: laaja kävelykeskusta, yhtenäinen pyörätieverkosto ja raitiotien kehittäminen sekä laajentaminen. Seudullinen, toimiva joukkoliikenne sekä kauko- ja paikallisliikenteen yhdistävä matkakeskus. Asuinalueiden rakentaminen ja kehittäminen  kevyen ja julkisen liikenteen ehdoilla. Raitiotiehän vaikuttaa voimakkaasti kaupunkikuvan rakentumiseen.

Esimerkiksi Starbourgissa pikaraitiotien, laajan kävelykeskustan ja pyörätieverkoston toteuttamisen myötä asiointimatkojen määrä lisääntyi 30 prosentilla ja keskustassa liikkuvien kävelijöiden määrä reilu 60 prosenttia.

Raitiotiehen investoiminen toisi lukemattomia hyötyjä Turun kaupungille ja erityisesti keskusta-alueelle. Raitiotieverkoston vahvuuksia on suuri kapasiteetti liikuttaa tehokkaasti suuriakin  väestömääriä. Raitioteiden voimatekijöitä ovat sen säännöllisyys ja nopeus. Raitiotien  pysyvyyteen luotetaan, mikä luonnollisesti tuo varmuutta ja hyötyä myös liike-elämälle.  Taloudellista hyötyä on myös kiinteistöjen arvonnousu, jota raitiotie tuo tullessaan.

Turun keskusta-alueen saavutettavuuden ongelma on, että autoliikennettä ei pystytä lisäämään ilman valtavia ruuhkia. Toriparkkihankkeesta ei löydy ratkaisua ongelmaan, sillä se ei tue kansainvälisiä trendejä ja vetovoimaisuustekijöitä. Toriparkki päinvastoin ohjaisi henkilöautoliikennettä ydinkeskustaan, mikä aiheuttaisi lisääntyvien ruuhkien myötä epäviihtyvyyttä, melua ja saasteiden määrää. Useita vuosia kestävällä rakennushankkeella olisi merkittävä vaikutus liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja toritoiminnan jatkuvuuteen kauppatorilla.

Turun keskusta-alueen vahvuudet löytyvät erikoistavarakaupasta ja asiantuntevasta palvelusta. Tämä huomioiden kannattaisi Turun keskusta-aluetta lähteä kehittämään kansainvälisten trendien viitoittamalla tiellä. Turulla ja liike-elämällä on nyt tuhannen taalan paikka tehdä taloudellisesti kannattavia investointeja, onhan ratikkahankkeen puolesta liputtanut liikenneministerimmekin. Oikein rahatukun kanssa.