Etuuskäsittelyn neuvontaa parannettava

Viime aikoina olen saanut monelta eri taholta palautetta, kuinka toimeentulotukea haettaessa on vaikea saada neuvoa ja apua. Myös sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan juttusille pääsy on vaikeaa. Siksi jätimme tänään kirjallisen selvityspyynnön/ aloitteen aiheeseen liittyen.

*****

Peruspalvelulautakunta, Turku
Kirjallinen selvityspyyntö/ aloite
 
Kuntalaisten tiedonsaantia ja neuvontaa lisättävä etuuskäsittelyssä
– Toimeentulotukiasiakkaan pääsyä sosiaalityöntekijän puheille helpotettava

Yhteydenottojen perusteella kuntalaiset kaipaavat toimeentulotukea hakiessa lisää tietoa ja apua hakemusten täyttämisessä. Apua kaipaavat esimerkiksi iäkkäät, pienellä eläkkeellä elävät turkulaiset.  Toimeentulotuen hakeminen vaatii myös suunnattomia ponnistuksia ihmiseltä, jonka elämänhallinta on syystä tai toisesta heikentynyt. Nämä ihmiset tarvitsevat henkilökohtaista apua esimerkiksi sosiaalityöntekijältä/ ohjaajalta kaavakkeiden täyttämisessä. Turussa toimiva infoluukku ei pysty riittävää neuvontaa tarjoamaan. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän asiakkaaksi pääsee vain laittamalla kirjallisen hakemuksen etuuskäsittelyyn liitteineen.
Me allekirjoittaneet esitämme, että sosiaalityön tulosalueella selvitetään keinoja ja toimintamalleja, joilla voitaisiin lisätä henkilökohtaista neuvontaa kuntalaisille toimeentulotukea hakiessa. Samalla on mietittävä, miten kuntalaisten pääsyä sosiaalityöntekijälle/ sosiaaliohjaajalle voidaan helpottaa.
 
Turku 24.10.2012
Mirka Muukkonen (vas)
Alpo Lähteenmäki (vas)