Terveyskeskusmaksuvapautukset säilyy

Jälleen kerran Turussa yritettiin poistaa terveyskeskusmaksuvapautukset pienituloisista muodostuvista ryhmiltä. Viimeksihän asiasta päätettiin vasta tammikuussa 2013 peruspalvelulautakunnan viimeisessä kokouksessa.

Tällä kertaa perusteena yritetiin käyttää  siirtymistä yhteispäivystykseen ja maksukäytännön yhtenäistämisellä naapurikuntien kanssa. Asiaa voi tarkastella myös toisinpäin: Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että naapurikunnatkin laajentaisivat terveyskeskusmaksuvapautuksiaan. Tässä siis vinkki Raisiolle ja Kaarinalle.

Eilinen päätös syntyi äänestyksen myötä. Vain kokoomus oli ainoana ryhmänä sitä mieltä, että maksuvapautuksista tulisi luopua. Onneksi muut ryhmät eivät olleet heidän säästölinjansa takana.

Kokoomuksesta toivottiin, että voisimme selvittää muiden suurten kaupunkien maksukäytäntöjä. Kun kuulemma Tampereella on maksuvapautuksen saaneet vain veteraanit. Kannatin selvittämistä omassa puheenvuorossani, sillä Helsingissähän on kokeilussa maksuton terveydenhuolto ja se kyllä kiinnostaa meidän Vasemmiston ryhmää. Tämän näkemyksen esittäminen sai hieman liikehdintää ja vastalauseita pöydän toisella puolella oikeistoryhmässä. Kas kummaa..

Jatkossa Turussa on siis voimassa entinen käytäntö:

Terveyskeskusmaksusta vapautetaan ne turkulaiset asiakkaat, jotka esittävät
– voimassa olevan sosiaalikeskuksen toimeentulotukipäätöksen
– kansaneläkelaitoksen asianmukaisen tositteet
– työttömyysturvanperuspäivärahan tai työmarkkinatuen maksamisesta
– rintama- tai rintamapalvelutunnuksen (esim. Kela-kortissa merkitä R)
– opiskelijat voimassa olevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen voimassa olevan todistuksen opiskelusta
– todistuksen täyden kansaneläkkeen määrästä, joka tällä hetkellä on yksinäisellä henkilöllä 608,63 euroa/kk ja puolisoilla 539,85 euroa/kk
– kansaneläkelaitoksen todistuksen siitä, että asiakkaalle maksetaan eläkkeen varhennusvähennyksen tai suhteutuksen takia pienempää kuin täyttä kansaneläkettä
– maksukaton täyttymisen jälkeen saadun vapaakortin

Turun kaupungin kotisivuilla lisää tietoja maksukäytännöistä.

Soten ylitysuhka 17,4M€

Johan se lautakuntatyöskentely käynnistyi, kun saimme ensimmäisen talousarvioennusteen kuluvalle vuodelle. Ylitysuhka on vain 17,4M€. Käynnistämme heti toimenpiteet ylitysuhan minimoimiseksi ja jo seuraavaan kokoukseen tuodaan esityksiä.

Iloisia asioita listalla oli myös. Forum-kortteliin ollaan laajentamassa Poijun toimintaa, joka tarjoaa keskitetysti palveluneuvontaa ikäihmisille sekä sisältää vanhusneuvola-toimintamallin. Oikein tervetullut palvelu.

Valtuuston kyselytunnilla kysyin lapsiperheille suunnatun kotihoidon perään. Seuraavaan lautakuntaan tuodaan esitystys, että viime syksynä aloitettua kokeilua jatketaan mahdollisimman pian. Vahvistimme tänään myös Torinkulman toiminnan, joka tarjoaa ryhmämuotoista tukea lapsiperheille.

Lautakunta antoi lausunnon AVI:lle liittyen kotihoidon tilanteeseen. Resurssipula on kova, 17 vakanssia puuttuu suhteessa strategiaamme, tapaturmien ja läheltä piti -tilanteet ovat kasvussa. Yllätyksenä tämä tilanne ei tule, sillä väänsimmehän poliittisten ryhmien kesken koko viime kauden henkilömitoituksesta. Oikeisto olisi halunnut ulkoistaa yhden kotihoidon osa-alueen, vasemmisto taas lisätä henkilökuntaa. Mielenkiinnolla jään odottamaan AVI:n vastausta ja sitä, napsahtaako uhkasakot päälle.

Kriittisesti ja epäillen suhtaudumme meidän ryhmässä uuteen Työnetsijä- palvelumalliin, jossa pyritään luomaan työpaikkoja vapaille markkinoille. Kyseessä on Kelan päivärahalta työmarkkinatuelle putoavien pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaisemisesta. Onko ulkoistaminen tällä sektorilla uhka vai mahdollisuus, se jää nähtäväksi. Hieman tuntuu olevan koko konsepti vielä hakusessa.

Klassikkoesitykseksi on ilmaantunut terveyskeskusmaksujen vapautuksen poistaminen. Viimeksi tammikuussa silloinen peruspalvelulautakunta hylkäsi asian. Nyt maksuvapautuksista yritetään taas luopua vedoten yhteispäivystyksen toimintaan, hankaliin järjeestelmäongelmiin sekä tasa-arvoisuuteen (kun ei muutkaan kunnat anna maksuvapautuksia). Meidän kantamme ryhmässä asiaa kohtaan ei ole muuttunut ja olemme edelleen maksuvapautusten kannalla, jotka koskevat mm toimeentulotukiasiakkaita ja opiskelijoita.

Kesäkuussa lautakunnalla on seminaari, jossa aloitamme strategiapaperin ja ohjelmien laatimisen. Tästä linkistä löydät vuoden 2013 esityslistat ja pöytäkirjat.

Uusi yhteispäivystys ja sen haasteet

Turkulaisen toimittaja soitti ja kysyi haluanko antaa haastattelun meidän perheen kokemuksista heidän lehteensä. Perheen kanssa neuvoteltuani päätin niin tehdä, koska halusin antaa konkreettisen esimerkin päivystyksen ongelmista julkisuuteen, jotta pääsemme parantamaan palvelua.

Jutun voi käydä lukemassa Turkulaisen sivuilta.

Palaute on ollut mielenkiintoista. Osa ihmisistä on raivoissaan, kuinka poliitikot puuttuvat asioihin vasta, kun oma lapsi kyseessä. Näihin väitteisiin tyydyn vastaamaan, että tartuin epäkohtaan, koska haluan päivystyksen toimivan. En halua oikeutta ja hyvää hoitoa vain omalle lapselleni, vaan kaikille ihmisille, jotka päivystykseen joutuvat turvautumaan.

Toisaalta erään puhelinsoiton myötä konkretisoitui, miten ahtaalle osa ihmisistä on ajettu. Tämä ei tule minulle yllätyksenä, mutta hyvänä muistutuksena jälleen kerran. Kaupunginvaltuutettuna ja lautakunnan jäsenenä saan aika paljon yhteydenottoja, joissa ihmiset luottamuksellisesti avautuvat ja kertovat omasta elämäntilanteestaan. Usein yritän auttaa heitä eteenpäin byrokratian rattaissa. Minulla ei ole kuitenkaan lupaa puhua julkisuuteen heidän asioitaan. Uskon kuitenkin minulla olevan aika hyvä tuntuma siihen, mitä kaupungin palvelut todellisuudessa ovat ja miten ne kaupunkilaisille näyttäytyvät.

Jokainen poliittista toimintaani seurannut varmasti tietää, että olen laaja-alaisesti kiinnittänyt huomiota epäkohtiin ja pyrkinyt vaikuttamaan niihin. En ole ensimmäisenä huutamassa leikkausvaatimuksia sosiaali- ja terveyssektorille, olen kyseenalaistanut henkilöstön lomautukset, Luolavuoren nopeutetun alasajon, vaatinut lisää henkilökuntaa kotihoitoon, puolustanut kunnan pieniä lastenkoteja, ajanut lapsiperheille kotipalvelua, ollut puolustamassa terveyskeskusten budjettia leikkauksia vastaan sekä terveyspalveluiden alueellista alasajoa vastaan. Minulla on yhteydet myös kirkon diakoniapuoleen, jotka jakavat ruoka- ja vaateavustusta kaikista vähävaraisimmille ihmisille. Jos oma elämäntilanteeni sen sallisi, kävin auttamassa heitä tässä merkittävässä työssä.

Nämä ovatkin asioita, jotka on noussut esiin niissä kiittelevissä ja kannustavissa palautteissa, joita olen ihmisiltä saanut.  Yhteydenotoissa on myös kiitelty, että olemme uskaltautuneet perheeni kanssa julkisuuteen. Yleensä en perhettäni julkisuuteen tuo, koska kunnallisvaikuttajana minua ja minun toimintaani saa toki riepotella, mutta perheeni olen halunnut jättää niistä ulkopuolelle.

Kiitosta on tullut myös siihen, että puutun epäkohtaan ja pyrin myös muuttamaan tilannetta, en vain hauku ja räksytä. Osassa palautteessa on kiitelty, että Turussa on päättäjiä, jotka ovat aivan tavallisia ihmisiä ja jotka tuntevat ja ymmärtävät kaupungin tarjoamat palvelut ja karun todellisuuden myös muuten kuin lautakunnan talouslukuina.

Olen itse ollut päättämässä siirtymisestä yhteispäivystykseen, koska vanha MedOnelle ulkoistettu päivystys ei toiminut mallikkaasti. Nyt on tehtävä töitä sen eteen, että saamme päivystyksen toimimaan siten kuin sen kuuluisi. Jokaisen ihmisen on saatava se apu, jota hän yksilöllisesti tarvitsee.

Peruspalvelulautakunta säilytti pienituloisten terveyskeskusmaksuvapautukset

Se oli siinä sitten: peruspalvelulautakunta. Viimeinen kokous takana tällä kokoonpanolla ja tällä nimikkeellä. Kun valtuusto valitsee peruspalvelulautakunnalle jatkajan tammikuun lopussa, valitsee se jäsenet sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Meiltä Vasemmistoliitosta sinne esitetään minua ja Alpo Lähteenmäkeä jatkamaan varsinaisina, varalle meille tulee Mäkelän Jaakko ja Karvosen Annika, hyviä tyyppejä molemmat.

Tuttuun tapaan TS oli ehtinyt jo repostelemaan sivuillaan kokouksessa tehtäviä päätöksiä ja suurta kohua synnytti erityisesti vähävaraisten terveyskeskusmaksujen vapautuksista luopuminen. Tein kokouksessa esityksen, että maksuvapaudet vähävaraisilla säilytetään ja äänestyksen myötä myös jatkossa vähävaraiset pääsevät maksuttomasti lääkärille. Tämä on mielestäni todella tärkeä asia, ja olen todella tyytyväinen päätökseemme.

Äänestimme myös synnytysmaksujen kompensaatiosta, jonka hävisimme. Äänestimme myös kotihoidon uusista maksuista ja saimme niitäkin hieman lievennettyä. Innolla odotan vanhuspalvelulakia, joka toivottavasti tulee linjaamaan ja yhtenäistämään palveluja ja palvelumaksuja kotihoidossa ja palveluasumisen piirissä.

Vielä äänestimme kauppapalvelukorotuksista. Esitimme, että palvelun hinta pysyisi ennallaan 3 €:ssa/ kerta. Hävisimme äänestyksen, joten kauppapalvelun hinta nousee 3 eurosta 5 euroon. Minusta korotus on huima, miltei kaksinkertainen. Olemme linjanneet kaupunkina, että haluamme tukea vanhusten asumista kotona. Silloin myös hintojen tulisi olla kohtuullisia ja tukea strategiaamme. Myös saunapalveluiden hintojennosto hirvittää, mutta niitä emme enää äänestyttäneet. Yleinen suunta siis on, että palvelumaksuja korotetaan.

Saimme myös ensimmäisen selvityksen ulkoistetun terveysaseman Perno-Pansion tilanteesta. Ja kuten olette ehkä TS:sta lukeneet, hinnat ovat korkeammat kuin kunnan omissa pisteissä. Tämä on yleinen trendi ollut Suomessa, joten ei sen yllätyksenä pitäisi tulla. Seuraamme lautakunnassa  tilannetta ja saamme selvityksen tilanteesta kaksi kertaa vuodessa. Vasemmistoliittohan vastusti terveysaseman ulkoistamista viimeiseen saakka.

Kokouksen jälkeen söimme vielä pienen iltapalan ja kahvit ja pidimme kiitospuheita. Tilanne oli mielenkiintoinen, kun kyselimme toisiltamme, minne kukakin alkavalla kaudella on menossa. Meitä ”vanhoja” jäseniä lautakunnassa jatkaa vain kolme: minä, Alpo Lähteenmäki ja SDP:n Jarmo Rosenlöf, joka alkaa puheenjohtajaksi lautakunnassa. Muut lautakuntajäsenet lähtevät omille tahoilleen, kuka kaupunginhallitukseen, kuka kulttuurilautakunnan varapj:ksi ja osa jää kokonaan sivuun.

Omalta osaltani toivon, että myös tuleva lautakunta olisi yhtä keskusteleva ja hyvähenkinen kuin tämä nykyinenkin, vaikka olemmekin välillä ottaneet jossain asioissa lujaa yhteen kuten lastensuojelussa. Tulevaa kautta mielenkiinnolla odottaen.

Vasemmistolaisia ajatuksia terveyspalveluista

Kävelykadulla pääsin tänään ensimmäistä kertaa kunnolla juttelemaan eri aiheista kuntalaisten kanssa. Aiheiksi nousivat kaupungin vuokra-asunnot ja asunnottomuus, terveyspalvelut ja vanhustenhoito sekä kaupungin kova ulkoistamis-, kilpailuttamis- ja yhtiöittämisvimma.

Ajattelin kirjoittaa muutaman sanan näistä teemoista tänne blogiinkin, että mitä niistä ajattelen ja miten olen (yhdessä lautakuntakaverini Alpo Lähteenmäen kanssa) toiminut asioiden hyväksi kuluneella kaudella.

Terveyspalveluiden ulkoistaminen

Kuluneella valtuustokaudella Turku ulkoisti Perno-Pansio terveysaseman. Kolmen kopla eli kokoomus, vihreät ja sdp tekivät asiasta kassakaappisopimuksen heti kauden alussa. Vasemmistoliitto vastusti ulkoistamista loppuun saakka.

Valtakunnan trendinä on päinvastoin ollut palauttaa ulkoistettuja terveyskeskuspalveluita takaisin kuntien omaksi toiminnaksi, sillä hinta ja laatu eivät ole ulkoistetuissa palveluissa useinkaan toimineet. Jokainen on varmasti myös lukenut uutisista, kuinka nimenomaan terveyspalveluita on ulkoistettu suurille monikansallisille yrityksille, jotka kiertävät veronmaksua erilaisin verojärjestelyin. Tällaista kikkailua ja verorahojen tuhlailua ei pidä hyväksyä.

Terveysasemaverkko

Terveyspalvelut ovat kuntalaisille eräs merkittävimmistä palveluista ja ne tulisikin säilyttää lähipalveluna kuntalaisille. Turussa kauden alussa sulkulistalle joutui muutamakin terveysasema: Suikkilan, Jyrkkälän, Maarian, Jäkärlän ja Paattisten. Me Vasemmistoliitossa puolustimme alueellisia terveyspalveluita ja äänestytimme asian.

Massiivisen keskikaupungille sijoittuvan keskittämisen sijaan kaupungin tulisi turvata terveyspalvelut  alueilla. Runosmäenkaltaisia terveysasemia pitäisi saada lisää kaupunginosiin ja niihin koota sopiva väestöpohja lähellä olevista kaupunginosista.

Terveyskeskusmaksut

Turussa on vähävaraiset kuntalaiset vapautettu terveyskeskusmaksuista. Tämän tärkeän terveyseroja hillitsevän etuuden yritti kokoomus poistaa. Jouduimme asiasta ihan äänestämään lautakunnassa. Onneksi voitimme tässä asiassa.

Perusterveydenhuollon vahvistaminen

Usein palaute terveyspalveluista liittyy jonotuksiin. Jonot ovatkin pitkät, sillä meillä on liian vähän terveyskeskuslääkäreitä ja hoitajia asukaspohjaa kohtaan. Lisäresurssoinnin sijaan Turussa yritettiin kuluneen vuoden aikana leikata työikäisten terveyspalveluista  500 000 euroa. Älähtämällä lautakunnassa ja perustelemalla asian hyvin saimme onneksi torpattua tämän strategian vastaisen laikkausaikeen.

(Palkkioksi valtuustossa saamme tietenkin valtuuston oikealta laidalta  sättimistä, kuinka tuhlaamme holtittomasti kaupungin rahoja ylittäessämme budjetin. Vaikka perusterveydenhuollosta leikkaminen se vasta kalliiksi tulee, kun paineet siirtyvät kalliimpiin palveluihin mm päivystykseen ja erikoissairaanhoitoon).

Terveyspalveluiden kehittäminen

Lautakunnassa aikaa ja resursseja on paljon kulunut Perno-Pansion terveysaseman ulkoistamiseen. Nyt on jo aika paneutua kaupungin oman toiminnan johtamiseen, terveyspalveluiden kehittämiseen ja hoitoketjuihin.

Perla lisää rahaa lapsiperheiden kotipalveluun!

Kaikista ennakko-oletuksista huolimatta olo on aivan loistava ja fiilis katossa peruspalvelulautakunnan kokouksen jäljiltä. Käsiteltävinä asioina meillä oli oikeastaan vain taloutta: tämän vuoden ylitysuhka sekä ensi vuoden budjetti.

Ylitysuhasta ja leikkauksista.

Kuten lehdistä olemme saaneet lukea, on virasto valmistellut ”sopeuttamistoimenpidelistat” budjetin ylitysuhan vuoksi. TS uutisoi näyttävästi, kuinka 5 terveysasemaa uhkaa sulkeminen joulukuun ajaksi. Virasto teki listat, koska poliittinen koneisto niin määräsi tekemään.

Perla on käsitellyt useaan kertaan ylitysuhkaa ja ilmoitti siitä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen enemmistö ei hyväksynyt ylitysuhan mahdollisuutta vaan raamitti ylitysuhan pienemmäksi. Millä perustein, niin se ei minulle koskaan selvinnyt. Asiasta jouduttiin äänestämään kaupunginhallituksessa. Ylitysuhan kattamista kannatti vas+sdp. Pienempää määrärahaa ja supistuksia esitti mm kok+vihr. Kaupunginhallituksesta   enemmistöäänin pienennetty määräraha saapui valtuuston käsittelyyn.

Valtuustossa asia jäi pöydälle ja siellä se nyt odottaa käsittelyä. Ennen käsittelyä piti perlan antaa tiedot, mitä käytännössä merkitsee, jos ylitysuhkaa ei kateta eli määrärahoja lisätä. Ja leikkauksiahan se tietää.

Tänään perla sai eteensä päätettäväkseen viraston tekemät sopeuttamistoimenpiteet, jotka olivat siis kylmää leikkauspolitiikkaa. Perla ei kuitenkaan viraston esityksestä huolimatta laittanut päätöksiä käytäntöön vaan lähetti viraston selvityksen tiedoksi kh:lle ja sieltä edelleen valtuustolle. Valtuustossa asiaan siis palataan. Tuskin kukaan poliittinen puolue kuitenkaan haluaa lähteä tekemään poliittista itsemurhaa näin vaalien alla tukemalla viraston leikkauslistoja.

Perla lisää ikäihmisten omaishoidontukea, aloittaa terveyskioskitoiminnan ja lisää resursseja lapsiperheiden kotipalveluun. Hurraa!

Ensivuoden budjetin kävimme myös sektori sektorilta läpi. Viraston esitys ylittää kaupunginjohtajan antaman ohjeluvun noin 14 miljoonalla eurolla. Erittäin perustelluin syin. Tämän lisäksi lautakunta teki muutamia lisäyksiä budjettiin, jotka parantavat ikäihmisten omaishoidontuen määrärahoja, mahdollistavat terveyskioskitoiminnan kokeilumuotoisena sekä mahdollistaa lapsiperheiden kotipalvelun ensi vuodelle, mistä olen todella tyytyväinen.

Lapsiperheiden kotipalvelun resurssien lisäämistä esitti Päivi Pietari (SDP) ja minä sain kunnian kannattaa esitystä. Olen ihan todella iloinen ja fiiliksissä siitä, että Turku on nyt ottamassa tämän merkittävän askeleen. Olemme koko kauden työstäneet lastensuojelun rakenneuudistusta tavoitteena lisätä kevyempiä palveluita, ennaltaehkäisyä ja perhehoitoa. Tätä muutosta vauhdittaa tietenkin  myös äskettäin voimaan astunut uudistettu lastensuojelulaki.

Tänään tehty lisäys tulee siis tukemaan niitä perheitä, jotka eivät ole vielä lastensuojelun varsinaisia asiakkaita. Apua pyritään nyt antamaan varhaisessa vaiheessa niin, ettei sitä lastensuojelun asiakkuutta tarvittaisi. Eihän tämä tietenkään vielä kaikkia ongelmia todellakaan ratkaise, mutta suunta on oikea ja siitä en voi kuin kiittää meidän lautakuntaa. En vaan voi lakata hymyilemästä, niin onnellinen olen.

Lastensuojelua ja synnytysmaksuja

Karkauspäivän illan vietin peruspalvelulautakunnan kokouksessa. Oli aika tiukka ja kuuma nelituntinen.

Lastensuojelun esitykset löytyvät nyt kaupungin kotisivuilta. Esityksiä oli neljässä pykälässä, joista numero kakkonen meni läpi. Tämä pykälä oli tavallaan irrallinen muista suunnitelmista ja sen myötä lisättiin valtuuston myöntämää  määrärahaa avohuoltoon. Näin virasto pääsee viemään asiaa eteenpäin.

Muiden kohtien osalta eli kohdat 1, 3 ja 4 palautettiin. Ne ovat palautettuna neljä viikkoa ja kun ne saapuvat lautakuntaan yhtenä pykälänä, tullaan asiasta tekemään ratkaisu. Sovimme, että asiaa ei enää vatvota eikä se tule jäämään pöydälle. Minustakin on parasta, että mitä nopeampi ratkaisu, sitä nopeammin saamme työrauhan kentälle. Itse olisin ollut valmis tekemään päätöksen jo tänään.

Synnytysmaksujen kompensaatio tuotiin uudelleen käsittelyyn. Kun asiaa viimeksi käsiteltiin, vastasi peruspalvelutoimen johtaja, ettei hänen tietojensa mukaan naapurikunnissa ole vastaavaa kompensaatiota käytössä. Kas kummaa, sellainen on mm Raisiossa ja Naantalissa käytössä. Lautakunta otti asian käsittelyyn ja äänestää täräytti asiasta uudelleen. Yksi kokoomuslainen oli poissa, rkp:n edustaja ja toinen vihreä äänesti tyhjää ja keskustan edustaja  muutti mieltään, joten kompensaatiot jatkuvat Turussa. Muuttuneesta äänestystuloksesta eivät kaikki lautakunnan jäsenet tykänneet, joten voi olla, että kaupunginhallitus käyttää asiasta otto-oikeutta.

Kuntoutusosasto Kaskenlinnan sairaalaan nytkähti eteenpäin. Osaston tarkoituksenahan on kuntouttaa potilaita, lähinnä vanhuksia, sairaalasta ja välttää näin siirtoviivemaksut. Asiasta on tullut jonkin verran huolestuneita yhteydenottoja, joiden vuoksi kyselin ja selvittelin muutamia perusasioita kokouksessa. Koska kuntoutusosaston kustannuksia eikä henkilökuntaa ole budjetoitu, oli apulaiskaupunginjohtaja aika näreissään asiasta ja lupasi viedä asian kaupunginhallituksen käsittelyyn. Itsekin yritän ehtiä jossain välissä piipahtamaan Kaskenlinnassa, vaikka olen siellä toki jo aiemminkin vieraillut.

OPTS:n osalta teimme uuden päätöksen, että sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta toiminnan taso on pidettävä vuoden 2011 tasolla. Jos palvelun taso uhkaa heiketä, tulee asia tuoda lisäbudjettikeskusteluun päätettäväksi. Meidän ryhmä nosti esiin perusterveydenhuollon kysymyksen, josta yritettiin leikata 500 ooo euroa työikäisten kiireettömiä terveyskeskuskäyntejä. Nyt tehdyllä päätöksellä tämä ei ole mahdollista.