Valtuusto, jossa Andersson voitti aina

Eilinen valtuusto oli ihan yhtä suurta lystiä kuin  vuoden ensimmäinenkin. Kuntarakennelakiluonnoksen lausuntoon liittyi sekavahko ja suurta hilpeyttä aiheuttanut äänestysrumba, yksi valtuutettu loikkasi takaisin ryhmään, josta oli viime kerralla eronnut ja yksi henkilö poistettiin yleisölehtereiltä. Vaan voin ilmoittaa ilouutisen: kohta nämä sirkushuvit näkyvät kaikelle kansalle, kun Turun valtuusto alkaa lähettämään kokouksistaan suoraa kuvaa netin kautta. Popparit valmiiksi siis, hyvät kuntalaiset!

Kyllä meillä valtuustossa ihan asiaakin ja tärkeitä asioita puitiin, joista suurimman osan vei kuntarakennelain lausunnon antaminen. Tavoitteena on vahva peruskunta, joka pystyy huolehtimaan omista palveluistaan ja joka on elinvoimainen ja dynaaminen (hieman kokoomusta siteeratakseni).

Turun näkökulmasta Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkee selkeitä  perusteita viedä eteenpäin asiaa. On valtakunnallisesti tunnettu ilmiö, kuinka keskuskaupunki vastaa myös sitä ympäröivien kuntien palveluista mm vuokra-asuntokannasta, vähävaraisista, maahanmuuttajista, kulttuuri- ja liikuntapalveluista etc. Keskuskaupungille lankeaa suuremmat taloudelliset kustannukset kuin naapurikunnille. Yhtä tunnettua on, että naapurikunnat eivät ole halukkaita yhdistymään keskuskaupungin kanssa vaan Turun seudulla  ympäristökunnat ovat ilmoittaneet halustaan pysyä itsenäisinä.

Turun Vasemmistoliiton valtuutetut tekivät useita muutos- ja poistoesityksiä kuntarakennelakiluonnoksen lausuntopohjaan. Voitokkain oli esityksemme lähidemokratian lisäämisestä. Se menikin yksimielisesti läpi. Esitimme myös kuntien pakkoliitos-ajattelun poistamista sekä tavoitteena olevan suurista toimintayksiköistä luopumista. Näissä äänestyksissä emme menestyneet kuten emme myöskään sote-kirjauksen  poistossa. Sosiaali- ja terveyssektorilta on tulossa heti ensi viikolla linjauksia selvitysmiehiltä, miksi siis ottaisimme kantaa asiaan, josta meillä ei vielä ole tietoa.

Omissa puheenvuoroissani toin esille, kuinka Turun toiminta ja nyt annetut lausunnot ovat ristiriidassa. Turku on yksistään riittävän iso yksikkö monilta kriteereiltä arvioituna mm väestöpohjan osalta. Kuitenkin meillä on viime  kaudella ajettu alueilta alas palveluita ja keskitetty niitä suuriin keskusyksiköihin. Terveysasemaverkko hyvänä esimerkkinä. Demokratian osalta meillä olisi jo nyt monenlaisia keinoja lisätä asukkaiden kuulemista, mutta viime kauden alussa emme halunneet totettaa kuntalaisten toivomaa kansanäänestystä toriparkista, vaikka tuhannet turkulaiset olivat allekirjottaneet asiaa esittävän kuntalaisaloitteen. Usein olen törmännyt ikävään asenteeseen liittyen kuntalaisten keräämiin adresseihin: ”täällä päätämme me eivätkä kaupungin lapset/ työntekijät/ vanhukset.” Demokratiaa pitää siis lisätä myös muualla kuin paperilla oli viestini kärki.

En myöskään voinut yhtyä Petteri Orvon näkemyksiin, kuinka kuntaliitokset keventäisivät kuntien hallintoa. Emmehän itse onnistuneet siinä, kun sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin viime kauden alussa. Päinvastoin: miehitimme molempien virastojen johdolle paikat uuteen hallintoon. Saimme aikaan tehottoman, raskaan ja kankean järjestelmän. On myös huomioitava, että uusi peruskunta kattaa lausunnon mukaan ainakin Turun, Kaarinan ja Raision. Uusi  suurkunta valtuustoineen vie pakostakin päätöksentekoa kauemmas kuntalaisesta. Pelkästään Turun sosiaali- ja terveystoimen sektori on laaja ja koko pakettia on vaikea yksittäisen lautakunnan jäsenen vaikea hallita. En uuden suurvaltuuston jäsenenä voisi varmuudella sanoa, mikä on paras ratkaisu Raisiossa asuvan mummon hyväksi. Siksi tarvitsemme erilaisia demokratiamalleja, joilla varmistamme lähidemokratian toteutumisen.

Uudesta atk-pohjaisesta tekniikasta johtuen kokouksen äänestykset olivat aikamoista hupia. Koska Li Anderssonin (vas) esitys meni heti alkuun yksimielisenä läpi, jäi se pohjaesitykseksi ja kaikki muut esitykset meni sitä vastaan. (Vaikka todellisuudessa tämä Anderssonin esitys takoitti pohjaesitystä, johon oli täydennetty Anderssonin tekemä esitys). Äänestystilanteissa asia näyttäytyi niin, että yhdessäkin vaiheessa pohjaesityksenä oli Anderssonin esitys, jota vastaan oli toinen Anderssonin esitys. Huvittuneena vitsailimme  kokouksessa, että Andersson voittaa aina.

Toinen paljon keskustelua herättänyt asia oli Suikkilan  Kartanon kaava. Lautakuntakäsittelyssä oli vielä ollut esillä asemakaavatoimiston laatima kaava, jolla oli ollut laaja tuki myös alueen nykyisten asukkaiden osalta sekä viraston osalta. Yllättäen alueen varauksen tehneelle rakennuttajalle kaava ei käynytkään vaan oli runnottu läpi toinen kaava. Tämän kaavakäsittelyn keskeinen kysymys olikin, kuka tätä kaupunkia kaavoittaa: valtuutetut vai grynderit. Vasemmistoliitto ei ole rakentamista vastaan, vaan haluamme kaavoittaa laadukkaasti, alueen houkuttelevuutta lisäten ja alueen asukkaita kuunnellen. Koska emme saaneet kaavaa palautukseen, jätimme sen pöydälle yhdessä vihreiden kanssa.

Maaliskuun kokouksessa ryhdymme toimenpiteisiin valtuutettu Ilkka Kanervan osalta, jollei hän osaa tehdä omia johtopäätöksiä sitä ennen. Mielenkiintoinen kokousrumba jatkuu.

Värikäs ensimmäinen valtuusto

Ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa oli jännittävä tunnelma. Paljon uusia tyyppejä, hapuilevaa tutustumista ja tunnustelua, vanhat konkarit vetivät tuttua vanhaa rataa. Hyvä fiilis ainakin minulle jäi. Politiikka on otettava politiikkana ja ihmiset kohdattava ihmisinä.
Asialista koostui lähinnä luottamushaltijoiden valinnoista. Vasemmistoliitolle kovin kipukohta oli kaupunginhallituksen toisen paikan menettäminen ja asian nostimme esille monta kertaa kokouksen kuluessa.
Toinen kipukohta oli se, miten valtuuston suurin ryhmä ja samalla neuvotteluiden vetäjä pyrki ohjailemaan meidän henkilövalintoja tiettyihin luottamustoimiin ja kuinka meitä estettiin äänestyttämästä kh:n paikka. Demokraattista ja avointa ei päätöksenteko meidän näkökulmasta ole vieläkään. Pidimme loppuun asti kiinni kannastamme, että luottamustoimipaikkaneuvotteluita ei tule sotkea poliittisiin ryhmien välisten sopimusten neuvotteluihin.
Joidenkin mielestä voi olla reilua, että pienet ryhmät 3 ja 4 valtuutetulla saa koko kaudeksi paikan kaupunginhallitukseen, kuten me Vasemmistoliitossa 9 valtuutetulla. Meidän mielestä oikeus ja kohtuus ei tapahtunut. Muutamat muiden puolueiden edustajat  puolustivat tehtyä ratkaisua, vaan eräs kokoomuslainen piti Vasemmistoliittoa kannustavan ja tukevan puheenvuoron. Välillä on maailmankirjat sekaisin.
Yritimme vielä viikonloppuna neuvotella meille valtuuston varapuheenjohtajan paikkaa. Emme siinä onnistuneet, sillä valtuuston puheenjohtajisto jaettiin sopimusryhmien kesken. Puheessani linjasin olevani hyvin pettynyt, kun muut ryhmät eivät olleet halukkaita nostamaan maakunnan ääniharavaa valtuuston puheenjohtajistoon. Tämä olisi ollut merkittävä ele kuntalaisia kohtaan, jotka Li Anderssonin muodossa ilmaisivat vahvasti kantansa. Se olisi ollut myös lepyttävä ele meidän ryhmää kohtaa, jolta toinen kaupunginhallituksen paikka vietiin.
Lopullinen pommi tuli valtuuston lopussa, kun eräs perussuomalaisista ilmoitti eroavansa ryhmästään. Voisikin sanoa tämän olevan jo perussuomalainen perinne Turussa: viime kauden alussahan toinen silloisista perussuomalaisten valtuutetuista loikkasi kokoomukseen ennen ensimmäistäkään valtuuston kokousta. Nyt kukaan ei loikannut, vain erosi.
Eniten odotan tietenkin lautakuntatyöskentelyn alkamista. Minuthan valittiin tänään sosiaali- ja terveyslautakuntaan parinani Alpo Lähteenmäki ja varajäsenenäni Annika Karvonen. Alpon varalla on Jaakko Mäkelä. Tällä porukalla on hyvä tarttua tuleviin haasteisiin.

Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmän varapuheenjohtaja kiittää!

mirka ja li

Tänään järjestäytyi Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.
Puheenjohtajaksi valitsimme Li Anderssonin,
varapuheenjohtajaksi Mirka Muukkosen
ja sihteeriksi Johannes Yrttiahon.

Kiitän luottamuksesta ja odotan innolla alkavaa kautta!

Samalla kiitän vielä kerran vanhaa valtuustoryhmäämme
sekä pitkään kunnallispolitiikassa vaikuttaneita tovereita,
jotka nyt ovat jäämässä pois ryhmästämme.
Itse ainakin olen saanut heiltä merkittävää oppia ja
perehdytystä kunnallispolitiikan saloihin.

Turun Vasemmistoliitto ei lähde mukaan valtuustoryhmien väliseen sopimukseen

Tänään pidettiin Turun Vasemmistoliiton uuden valtuustoryhmän ja kunnallistoimikunnan yhteiskokous, jossa äänestyksen myötä päätimme, että emme lähde mukaan kokoomusvetoiseen ryhmien väliseen sopimukseen ensi kaudella.

Koska sopimuspaperit eivät ole vielä julkisia, en kommentoi asiaa niiltä osin.  Itse äänestin sopimukseen menoa vastaan, koska mielestäni tällaiset sitovat sopimukset ovat vastoin demokratiakäsitystäni. Sopimuksissa valta keskittyy pienelle joukolle, joka käy neuvotteluja suljettujen ovien takana. Sopimukset rajoittavat myös valtuutettujen ja luottamustoimenhaltijoiden toimimista tehtävissään.

Meillä Vasemmistoliitossa ollaan ylpeitä siitä, että meillä ei ole ryhmäkuria. Sopimuspolitiikka kuitenkin edellyttäisi sitä, jos siellä tosissaan haluttaisiin olla mukana. Minusta olisi myös epärehellistä lähteä mukaan sopimukseen, josta jo etukäteen tietää, ettei sitä voi noudattaa. Enhän pystynyt noudattamaan sopimusta viime kaudellakaan, kun en esimerkiksi halunnut äänestää  lomautusten puolesta sosiaali- ja terveystoimessa. Sopimuspaperi oli sellainen sisällöltään,  että todennäköisesti olisin rikkonut sopimusta heti ensi keväänä jälleen.

Kun ottaa huomioon Turun äänestysprosentin ja kuntalaisten käsityksen Turun kuntapolitiikasta, sen hyvä-velikerhoista, sulle-mulle politiikasta ja  kähminnästä, niin pakkohan sitä on miettiä, haluaako olla vahvistamassa ko. kulttuuria ja toimintatapaa.  Meidän tulee oikeasti olla huolissaan alhaisesta äänestysprosentista ja miettiä, miksi ihmiset eivät koe, että voisivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja miksi ihmiset eivät ylipäätänsä luota paikallispolitiikkaan. Meidän tulee edistää läpinäkyvää päätöksentekoa eikä suljettua, pienen porukan harjoittamaa kabinettipolitiikkaa.

Todella harmissani olin tavasta, jolla luottamustoimipaikkajako ympättiin alkujaan sopimuksen eteenpäin viemiseen. Meillä on kuntalaki ja Vasemmistoliitolle kuuluu vaalien perusteella tietty määrä paikkoja eri luottamuselimiin. Turussa on myös perinteisesti kunnioitettu periaatetta, että toisten puolueiden henkilövalintoihin ei puututa. Nyt siitä ei ihan puhtain paperein tässä prosessissa selvitty.

Olen tyytyväinen ratkaisuun ja uskon (tai ainakin toivon) ryhmämme toimivan yhtenäisesti tulevalla kaudella. Pienen enemmistön turvin ei sopimuspolitiikkaan voi mennä mukaan, sillä se vain hajottaisi puolueen rivit. Uskokaa pois, tiedän mistä puhun..

Valtuuston talousarviokokous vuodelle 2013

Tänään kaupunginvaltuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2013. Näkymät eivät ole kovinkaan ruusuiset. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä osallistui budjettineuvotteluihin ja päätti olla sovussa mukana. Poikkeuksen teki Johannes Yrttiaho ja Pasi Heikkilä, jotka äänestyttivät valtuustoa liittyen varhaiskasvatuksen palveluseteleihin sekä Pansion koulun investointeihin. Ja jäivät yksin esityksineen.

Pidin puheenvuoron liittyen talousarvioon ja sen antamiin näkymiin. Puheenvuoroni keskeinen sisältö oli, että peruspalvelulautakunta on jälleen kerran alibudjetoitu. Talous on hyvä renki, mutta huono isäntä. Siksi johtaminen talouden kautta ei saa palvelu- ja talousmenoja hallintaan vaan meidän olisi pitänyt käydä laajempaa keskustelua keinoista ja strategioista, millä saada toivottu lopputulos.

Kun valtuustossa kuultiin puheenvuoroja, että palvelutasosta on tingittävä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. On ymmärrettävä, että jos emme täytä lakisääteisiä palveluita, uhkaa AVI meitä pahimmillaan uhkasakoilla. Näin on käynyt useamman kerran tällä kaudella. Tällaisessa tilanteessa kaupunki joutuu usein etsimään pakon edessä nopeita ratkaisuja ja ne tulevat tunnetusti todella kalliiksi. Hallittua palveluiden ja taloudenhoitoa se ei ainakaan ole.

Kuten Virpa Puisto omassa puheenvuorossaan muistutti 90-luvun leikkauksista, on meidänkin syytä muistaa, että asioiden hoitamatta jättäminen tänään tulee kovana laskuna myöhemmin eteen. Se ei ole kestävää tai pitkäjänteistä järkevää taloudenhoitoa.

Nyt nähtävässä talousarviokäsittelyssä ei ole nähtävissä  mitään uutta keinoa pyrkiä saamaan talous tasapainoon. Perinteiseen tapaan on vain pyrkimys karsia menoja alibudjetoinnin avulla hallitun johtamisen sijaan. Sen vuoksi tuntumani on, että perlan budjettiin tullaan palaamaan ensi vuonna lisätalousarvion myötä.

Lopuksi nostin esiin Turun harjoittaman yrityspolitiikan, onhan sillä suuri merkitys myös tulokertymään. Naapurikaupunki Kaarina pärjää toistuvasti yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Mikä siinä on, että Turku ei yllä samaan. Kaupunkimme tarvitsee todellakin uutta otetta ja asennetta erityisesti pienyrityspolitiikkaan.

Budjettikäsittelyn yhteydessä äänestimme myös Johannes Yrttiahon tekemistä esityksistä. Itse äänestin ryhmäni kannan mukana neuvottelujen pohjalta käydyn budjettisovun puolesta. Kun tulin mukaan kuntapolitiikkaan, minua kiinnosti missä ja kenellä valta on. Minua kiinnostaa myös se, miten, missä ja kuka päätöksiä tässä kaupungissa tekee ja miten päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Olen Johanneksen kanssa ihan samaa mieltä hänen esittämistään asioista. En vain ole enää yhtään vakuuttunut siitä, että hänen tapansa äänestyttää kyseiset asiat ja jäädä yksin niiden kanssa oli paras mahdollinen keino edistää niitä. Tämä onkin aihe, mistä minun pitää varmaan kirjoittaa ihan oma kirjoitus lähiaikoina: päätöksenteosta Turussa.

Valtuusto päätti myös torinkulman kaavasta. Vihreiden Mikaela Sundqvist piti erittäin hyvän ja perustellun puheenvuoron asiasta ja esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun, mitä minä kannatin. Asia ei palautunut emmekä saaneet sitä hylättyäkään. Lopuksi nousimme seisomaan ja jätimme eriävän mielipiteen asiasta.

Turun veroprosentti pysyy ennallaan

Tänään oli ehkä vuoden nopein kaupunginvaltuuston kokous: 17 minuuttia ja se oli siinä.
Mielenkiintoisin asia listalla oli veroprosentti, joka tulee ensi vuonna pysymään ennallaan eli 18,75%. Vasemmistoliitto ajoi neuvotteluissa 0,25%:n korotusta kunnallisveroon, mutta muut ryhmät eivät olleet suopeita ajatuksille. Toisaalta näemme asian Vasemmistoliitossa niin, että tuloverokertymä on laskettu todella alhaiseksi (kuten trendinä on viime vuosina ollut), joten sieltä on odotettavissa hieman liikkumavaraa peruspalveluiden turvaamiseksi.
Vaikka kokous oli lyhyt ja ytimekäs, niin kokouksen ulkopuolella kuhisi. Käynnissä on lautakuntapaikkojen ja muiden luottamustoimipaikkojen jako ryhmien kesken, ensi vuoden budjettineuvottelut sekä alkavan valtuustokauden poliittiset neuvottelut.
Myös meidän ryhmän sisällä tulee tapahtumaan muutoksia, mutta millaisia, niin se jää nähtäväksi. Merkittävimpiä jaettavia rooleja ovat valtuustoryhmän puheenjohtajuus, kaupunginhallituksen jäsenet sekä suurimpien lautakuntien peruspalvelulautakunnan, opetus- ja varhaiskasvatuksen sekä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenyydet.
Poliittisella saralla epävirallisissa keskusteluissa muiden puolueiden valtuutettujen kanssa nousi esiin mm. Raunistulan päiväkoti ja sen tuleva sijainti, subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä lapsiperheille suunnattavat kotipalvelut ennen lastensuojelun asiakkuutta. Hyviä asioita pitää tietenkin aina lobata. Ja hymyilyttihän minua edelleen aamulla saatu uutinen: kaupunginhallituksen hallintojaosto perusti eläinhoitoapulaisen toimen eläinhoitolaan. Jee!

Valtuusto torjui leikkaukset ja antoi lausunnot toriparkkikaavasta

Valtuuston tärkein ja keskeisin asia eilen oli mielestäni peruspalvelulautakunnan yli 20 miljoonan euron ylitysuhka. Kuten lehdistä olemme saaneet lukea, uhkana on ollut rajut säästötoimenpiteet, jotka olisi sulkeneet terveysasemia joulukuussa.

Onneksi kaikki kääntyi lopulta ihan hyvin. Valtuustossa pohjaesityksenä oli kaupunginhallituksen enemmistön (mm vihreät+kokoomus) tekemä esitys, että perlan ylitysuhasta katettaisiin vain 14 miljoona euroa. Tämä esitys piti sisällään myös sairaanhoitopiirin menot. Juuri tämä esitys olisi toteutuessaan johtanut palvelujen leikkauksiin.

Onneksi ryhmät pääsivät sopuun ja niin eilen hyväksyttiin yksimielisesti päätösesitys, että nyt katetaan 17 miljoonaa euroa perlan ylitysuhasta. Tämän lisäksi sairaanhoitopiirin noin 4 miljoonan euron osuuteen palataan myöhemmin. Ryhmien sopima kokonaispaketti oli siis kokonaisuudessaan 21 miljoonan euron paketti, joka oli merkittävä parannus kh:n alkuperäiseen  esitykseen. Tällä paketilla myös torjuttiin uhkana olleet leikkaukset. Kuten puheenvuorossani nostin esiin, talouden seurantajärjestelmät ovat perlassa tehottomat eikä loppuvuoden tarkkaa ennustetta osaa vielä kukaan sanoa. Siksi emme Vasemmistoliiton osalta lähteneet asiaa riitauttamaan ja äänestyttämään.

Peruspalvelulautakunnan budjettiin liittyvän puheenvuoroni voi lukea täältä. Puheenvuoroni lisäksi jouduin puuttumaan kaupunginjohtaja Aleksi Randellin sanomisiin. Kaupunginjohtaja nimittäin yllättäen hyökkäsi subjektiivisen päivähoidon kimppuun alkupuheenvuorossaan. Muistutin hänelle, että päivähoito-oikeudesta päätetään eduskunnassa ja meidän tehtävä valtuutettuina ja Randellin tehtävä kaupunginjohtajana on varmistaa, että Turussa noudatetaan lakia. Vaikka vaikeaa se tuntuu olevan, kun seuraa vaikka kaavoituspolitiikkaa, kuittasin hänelle.

Toinen suurta polemiikkia aiheuttanut aihe oli lausuntojen antaminen hallinto-oikeudelle toriparkkikaavasta tehtyihin valituksiin.  Kaupunginhallituksen enemmistö oli tuonut valtuustolle pohjan, jossa todettiin valitukset aiheellisiksi. Tästä toriparkin puolustajat tietenkin hermostuivat ja käytiin kiivas keskustelu valtuustossa.

Toriparkin vastustajat linjasivat Turun kaupungin rahojen ja resurssien menevän turhaan tällaisiin laittomien kaavojen käsittelyihin eri oikeusasteissa. Kokoomuksessa taas tunteet kävivät niin kuumina, että uhkailivat jo valtuuston epäluottamuslausetta kaupunginhallitukselle. Käytännössä tämä tarkoittaisi rajuimmillaan kaupunginhallituksen hajoittamista.

Vasemmistoliitto oli sorvannut parannellut käsiteltäviin kohtiin muutosesitykset, joissa toriparkkikaavasta tehdyt valitukset todettiin aiheellisiksi. Lopulta äänestysrumban jälkeen toriparkkia ajava valtuuston niukka enemmistö sai mieleisensä lausunnot asiakohtiin ja me toriparkkia vastustavat valtuutetut jätimme eriävät mielipiteet asiaan. Loppu jää oikeuslaitoksen haltuun.

Uusi kokoustekniikka petti

Eilinen kokous jännitti jo etukäteen, sillä tiedossa oli isoja, intohimoja herättäviä aiheita käsiteltäviksi ja uusi tekniikka käytössä. Valtuutetuille oli annettu etukäteen koulutusta tekniikan osalta. Ja miten sitten kävikään.

Valtuustosaliin on tuotu valtuutetuille tietokoneet ja kokoustekniikka tapahtuu jatkossa tietojärjestelmän kautta. Kaikki ei mennyt niin kuin strömsössä vaan kokouksen ensimmäinen vartti käytettiin siihen, että saatiin kaikki valtuutetut kirjattua sisään järjestelmään. Sen jälkeen pidimme vartin kahvitauon, sillä järjestelmä jouduttiin käynnistämään uudelleen.

Kun vihdoin pääsimme käsittelemään ensimmäistä varsinaista aihetta, antoi sovellus  puheenvuoron pyytäjille yhdellä napinpainalluksella useita puheenvuoroja. Minullakin oli jossain vaiheessa viisi puheenvuoroa odottamassa, kun taas osa ei saanut kirjattua puheenvuoropyyntöjä järjestelmään lainkaan.

Kokous saatiin lopulta käyntiin ja kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja pitivät pitkät ja perusteelliset alustukset toiminnan seurannasta, taloustilanteesta sekä perlan ylitysuhasta. Tässä kohtaa saimme kuulla, että tietojärjestelmä oli kaatunut.

Siirryimme lopulta perinteiseen, manuaaliseen kokoustekniikkaan. Pyysimme puheenvuorot kirjallisina, pidimme puheenvuorot puhujapöntön sijaan paikaltamme, repliikkipuheenvuoroja ei annettu ja äänestykset tehtiin nimenhuutoäänestyksellä. Puheenvuorolistaa ei ollut käytössä ja kaikki oli hieman sekavaa. Ison 67 valtuutetun kokouksen läpivieminen on kieltämättä aika haastavaa ja siinä vain on kaikkien puhallettava yhteen hiileen.

Uuden tekniikan pettäminen aiheutti sekä harmistusta että hilpeyttä valtuutettujen keskuudessa. Onneksi kyseessä ei ollut uuden valtuuston ensimmäinen kokous uusine valtuutettuine, joilla ei kokoustekniikka ole vielä muilta osin hallusssa. Vaan olipa aikamoinen kokemus tämäkin kokous.

Valtuustopuheeni liittyen peruspalveluihin

Julkaisen tässä erikseen eilen pitämäni valtuustopuheeni liittyen peruspalvelulautakunnan ylitysuhkaan ja sen kattamiseen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kun laadimme lautakunnassa vuoden 2012 talousarviota, oli meillä lautakunnassa tiedossa riskejä, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia. Nyt ne riskit ovat käyneet toteen ja olemme todella tiukan paikan edessä. Ylitysuhka on yli 20 miljoonaa euroa. Ei mikään pieni raha siis. Jokainen vastuullinen päättäjä on asiasta huolissaan.

Lautakuntatyöskentelyn osalta haluan nostaa esille pari asiaa, mitkä haittaavat tehokasta työskentelyä. Toinen on budjetin seurantaan liittyvät järjestelmät.

Hyvin usein olemme törmänneet siihen, että kun olisi aika seurata talousarvion toteutumista, ei meillä ole ajantasaista tietoa käytettävissämme. Ohjelmamme ja koneistomme ei vain jostain syystä taivu tähän.

Toinen on henkilöstöseurantajärjestelmä, josta ei oikein kukaan tunnu olevan perillä -ei virkamiehet eikä poliittiset päättäjät.

Nämä kaksi yhdessä ovat niin isoja ja merkittäviä asioita paitsi toiminnan, niin myös talouden kannalta, että ne tulisi saattaa mitä pikimmin ajantasalle. Tuskin  yksityissektorilla tällaista menoa pitkään katsottaisi.

Näiden lisäksi meidän on tartuttava rohkeasti johtajuuden haasteisiin. Se, mitä olen työelämässä oppinut, on arvostamaan taitavaa, selkeää, johdonmukaista johtajaa ja työnantajaa. Nyt on ikävä kyllä  havaittavissa sekä viraston sisällä että poliittisessa päätöksentekokoneistossa puutteita.

Sosiaali- ja terveystoimen johtamisjärjestelmä on hyvin hierarkinen, jossa on tarkka nokkimisjärjestely ja ylhäältä alaspäin harjoitettu käskypolitiikka. En pidä nykyistä käytäntöä kovinkaan hedelmällisenä ja se mielestäni heijastuu vahvasti esiin, kun perehtyy työhyvinvointiraportteihin. Se on myös usein viesti, minkä saa terveisinä kentältä työntekijöiltä.

Toinen on poliittinen johtaminen. Minuakin huolestuttaa, että taloudellinen tilanne on tiukka ja perlan ylitysuhka on suuri. En pidä järkevänä tapaa, jolla kaupunginhallituksen enemmistö vain yhtäkkiä päätti, että ylitysuhkaa ei kateta ilman, että olisi mitenkään avattu mitkä vaikutukset päätöksellä on toimintaan.

Nyt peruspalvelulautakunta on yhdessä viraston kanssa selvittänyt asiaa ja äkkijarrutuksella olisi mittavat vaikutukset. Kuten olemme lehdistä saaneet lukea: useita terveysasemia suljettaisiin. Säästö olisi olut suhteellisen pieni. Lisäksi pahimmillaan nämä näennäiset säästöt saattaisivat nostaa merkittävästi kuluja toisaalla: päivystyksessä ja erikoissairaanhoidossa.

Poliittisen johtamisen tulisi olla hallittua, harkittua ja pitkäjänteistä äkkijarrutusten sijaan. Peruspalveluista puhuttaessa pitäisi talouden lisäksi olla ymmärrystä sosiaalipolitiikan lainalaisuuksista sekä kunnille annetuista velvoitteista. Luotettavan johtajuuden kuvaa kh:n enemmistön toiminta ei mielestäni itsestään antanut. Päinvastoin, koen moisen toiminnan erittäin vahingolliseksi kaupungin toiminnalle ja toiminnoille.  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Olen sitä mieltä, että perlan budjetin sisällä pystytään tekemään uudenlaisia, moderneja ratkaisuja ja rakenneuudistuksia, jotka tulevat kantamaan hedelmää tulevaisuudessa. Ja vaikka budjetti on nyt rajusti ylittymässä, emme siltikään ole seisseet hanskat naulassa vaan tarttuneet härkää sarvista. Nostan esiin muutamia toimenpiteitä, joihin olen erittäin tyytyväinen. Nämä liittyvät mylitysuhkaan ja sen syihin.

Hammashuollon tilanteeseen AVIkin puuttui väläytellen jopa uhkasakkoja. Vihdoin saimme palkattua kaupungille hammaslääkäri-hoitaja pareja. Tämä siitäkin huolimatta, että meille pitkään vakuuteltiin, ettei henkilökuntaa ole saataville.
Nyt virat on täytetty, hammashuollon jonoja voidaan lyhentää lain edellyttämällä tavalla ja kaikenlisäksi kaupungin oma palvelu on vieläpä halvempaa kuin ostopalvelut.
Toisaalta vaihtoehtona olisi ollut AVIn asettamat uhkasakot.

Sairaanhoitopiirin sakkomaksuihin olemme vastanneet perustamalla jatkokuntoutusyksikön Kaskenlinnan sairaalaan. Näin pystymme nopeasti ja tehokkaasti siirtämään ikäihmiset kuntoutukseen ja sieltä edelleen oikeaan paikkaan saamaan hoitoa ja hoivaa.  Vaihtoehtona olisi ollut sakkomaksujen maksaminen sairaanhoitopiirille.

Onhan meille vuoden aikana esitetty viraston osalta joukko toimenpiteitä, joista härskeimpiin kuului mielestäni vähävaraisten terveyskeskusmaksuvapautusten poistaminen vaikka strateginen tavoitteemme on vähentää terveyseroja. Onneksi lautakunnan enemmistö oli vastuuntuntoinen ja torjui tämän vähävaraisiin kohdistuneen heikennyksen.

Olen erittäin tyytyväinen, että puutuimme lautakunnassa OPTS:ään kirjattuun tavoitteeseen vähentää työikäisten terveyskeskuskäyntejä. Kustannukset olisi todennäköisesti näkyneet äkkiä muualla kuten erikoissairaanhoidossa tai päivystyksen kasvavana käyttönä. Tavoitteen toteuttaminen olisi ollut myös strategioidemme vastainen.  

Lastensuojelun osalta julkisuudessa on vellonut kolmen lastenkodin sulkemisuhka mutta lastensuojelunkentälläkin olemme tehneet monia uudistuksia, jotta raskaasta laitoshoidosta saataisiin painopiste ennaltaehkäisyyn.

On ymmärrettävä, että olemme tulleet tähän tilanteeseen vuosien saatossa, aina 90-luvun leikkauksista lähtien, joten laiva ei nopeasti käänny. Nyt on otettu ensimmäiset haparoivat askeleet oikeaan suuntaan.
Lastensuojelun ennaltaehkäisyyn on saatu lisää väkeä kuten kaksi sosiaalityöntekijän virkaa Pernon sosiaalitoimistoon sekä perhetukeen 5 perheohjaajan tointa ja lisää on tulossa vuoden alussa.

Erityisen tyytyväinen olin, kun käsittelimme ensi vuoden budjettia, jolloin tietenkin  jaetaan jälleen kerran niukkuutta. Lautakunta päätti kuitenkin vahvistaa tänä syksynä aloitetun kotihoidon kokeilun lapsiperheille. Nyt voimme jatkaa kokeilua ensi vuonna tekemämme päätöksen voimin.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kuluneen kauden alussa yhdistyivät sosiaali- ja terveystoimi. Olemme kuluneen kauden hyvin haastavissa ja taloudellisesti niukoissa olosuhteissa yhdistäneet kahden merkittävän lautakunnan toimintoja, hioneet yhtenäisiä työskentelytapoja, tavoitteena luoda yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset  hoitoketjut eri sektoreille ja pyrkineet löytämään keinoja saada painopistettä ennaltaehkäisyyn.

Tämä työ on saatu käyntiin, mutta vielä paljon on edessä tulevina vuosina. Näiden hurjien talouslukujen edessä voimme kuitenkin olla varsin tyytyväisiä toimintaamme.  Jos emme olisi ryhtyneet näihin toimenpiteisiin, voisi tilanne olla jopa vielä hurjempi. Sillä vanha totuushan on: tänään tehdyt panokset ennaltaehkäisyyn on tulevaisuuden säästöä.

Lopuksi arvoisa puheenjohtaja totean, että valtuustoryhmät ovat päässeet sopuun budjetista. Se on parempi vaihtoehto kuin kaupununginhallituksen enemmistön tekemä esitys. Hieman edelleen epäilen kompromissin realistisuutta, mutta sen kanssa pystyn kuitenkin elämään. Asiaan palaamme lautakunnassa.

Valtuusto antoi lausunnon liittyen Mäenpään lautamiespaikkaan

Turun kaupunginvaltuuston antoi tänään lausunnon Turun hallinto-oikeudelle Hans Huttusen valituksen johdosta koskien käräjäoikeuden lautamiehen valintaa.

Valtuustohan valitsi Mäenpään yksimielisesti tehtävään huhtikuussa 2012, jolloin en päässyt kokoukseen. Myöhemmin asia on herättänyt valtakunnallista kohua ja asiaan ovat ottaneet kriittistä kantaa oikeusoppineet ympäri Suomea.

Kokouksen alussa vihreiden Elina Rantanen teki esityksen, jota minä kannatin.  Olen erittäin tyytyväinen, että valtuuston selkeä enemmistö asettui esityksen taakse äänin 56-6, tyhjiä 4 ja poissa 1.

(Sellainen pikku sivuseikka, että Mäenpää esiintyi tänään valtuustosalissa paidassa, jossa on suuri suomenlipun kuva sekä teksti: taivaanisä pitää taivaan sinisenä ja Mäenpää Suomen valkoisena. Tästä voinee jokainen tehdä omat päätöksensä, toimiko valtuusto oikein antaessaan ohessa olevan lausunnon.)

*****
Turun kaupunginvaltuusto
3.9.2012

Asia 14: Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Hans Huttusen valituksen johdosta koskien käräjäoikeuden lautamiehen valintaa

Muutosesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle valituksen johdosta seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto on tehnyt asiassa harkintavirheen. Tieto Mäenpään ehdokkuudesta lautamieheksi tuli vasta valtuuston kokouksessa käsiteltävän asian yhteydessä, yllätyksenä muulle valtuustolle. Ainakin osa valtuuston jäsenistä kokee, että ei käytettävissä olevan muutaman sekunnin aikana ehtinyt reagoimaan esitykseen tarvittavalla tavalla.

Olavi Mäenpää on tuomittu useammasta luonteeltaan samantyyppisestä rikoksesta: kolme tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 1998, 2001 ja 2009, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen 2002 sekä kunnianloukkaus 2007. Mäenpään tekemien rikosten luonne on sellainen, että niiden voidaan katsoa vaarantavan hänen kykynsä lautamieheltä vaadittavaan puolueettomaan harkintaan.