Valtuustoaloite: Turusta veroparatiisivapaa kunta

Valtuustoaloite:
Turusta veroparatiisivapaa kunta
– Turun kaupungin selvitettävä, kuinka sen käyttämien palveluntuottajien verojärjestelyt vaikuttavat paikallistalouteen.

Viime aikoina on saanut uutisista lukea, kuinka suuret monikansalliset yritykset ovat valtaamassa alaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sektorilta.  Kyseisten palveluntuottajien toimintaa rahoitetaan julkisin verorahoin, mutta samaan aikaan ko. palveluntuottajat sopivin verojärjestelyin pystyvät minimoimaan verojen maksamisen Suomeen. Tällä on merkittävä vaikutus veropohjaan ja kuntien tuloihin.

Taloudellisesti tiukkana aikana ja talouskriisin painaessa päälle on kuntatoimijoiden kiinnitettävä huomiota tähän taloudellisesti merkittävään asiaan. Ylen verkkouutisten mukaan (21.11.2011) verotulojen kannalta haitallisia talousjärjestelyjä ovat harjoittaneet ainakin Mehiläinen, Terveystalo sekä Attendo MedOne.

Verojärjestelyihin pitää ensisijaisesti puuttua eduskuntatasolla, mutta on vakavasti pohdittava keinoja puuttua asiaan myös paikallistasolla. Paikallisesti on selvitettävä, miten verorahojen karkaaminen veroparatiiseihin voidaan ehkäistä palveluja kilpailutettaessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

* Turun kaupungin on selvitettävä, kuinka paljon se ostaa palveluita yrityksiltä, jotka sopivin järjestelyin välttyvät maksamasta veroja Suomeen sekä arvioitava, minkä suuruinen kyseinen rahavirta on.
* Turun kaupungin on etsittävä keinoja, miten jatkossa voitaisiin hankkia palveluita vain yrityksiltä, jotka kantavat veronsa asiaankuuluvalla tavalla Suomeen ja jotka tukevat toiminnallaan paikallistaloutta.
* Turun on pyrittävä veroparatiisivapaaksi kaupungiksi.

Turussa 3.9.2012
Mirka Muukkonen (vas)

Vanhusasiat ja toriparkki puhutti valtuustossa

Kesän ensimmäinen valtuusto pidettiin uusissa puitteissa Kristillisellä opistolla. Kokous sujui jouhevasti, onhan sali monille valtuutetuille tuttu maakuntavaltuustosta.

Esityslistan suurin ja puhuttavin asia oli tarkastuslautakunnan raportti vanhusten palveluista. Itsekin olin asiaan puheenvuoron valmistellut, mutta en ehtinyt sitä pitämään, sillä asia jäi pöydälle. Pidetään se sitten ensi kerralla.

Demarit ovat suivaantuneet, koska perlassa on vedetty pois 30 kotihoidon vakanssia, jotka valtuustossa on budjettikäsittelyn yhteydessä sovittu. Olemmekin lautakuntatasolla olleet tiiviisti yhteydessä asian tiimoilta ja seuranneet asian etenemistä.

Oikeisto on kovin kiinnostunut ulkoistamaan yhden kotihoidon alueen. Vasemmisto taas haluaa vahvistaa kotipalvelua valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin omana toimintana. Tarkastuslautakunnan selvitys jäi siis pöydälle, kunnes kotihoidon järjestämisasia saadaan sovittua.

Myös toriparkki puhutti kovin valtuuston kokouksen yhteydessä, vaikka asia ei varsinaisessa kokouksessa ollut esillä. Itsekin pääsin Turun radion haastatteluun asian tiimoilta, jossa pääsin kertaamaan kielteisen kantani toriparkkiin ja myönteisen suhtautumiseni kansanäänestykseen. Samalla muistui mieleen, kuinka uunituoreena kaupunginvaltuutettuna keväällä 2009 pääsin tekemään  ensimmäisen esitykseni valtuustopöntöstä koskien kansanäänestyksen järjestämistä toriparkista ja sen jälkeen seuraavassa kokouksessa hylkyesityksen toriparkissa.

Tänään, kuluvan valtuustokauden loppusuoralla, pääsin valtuutettuna allekirjoittamaan nimeni aloitteeseen, jossa vaaditaan kansanäänestyksen tuomista Turun kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Nimiä aloitteeseen tarvitaan 23, jotka valtuustosta löytyikin. Allekirjoittajia tuli vasemmistoliittolaisten lisäksi sekä vihreistä että muista keskiryhmistä.

Sittemmin ilmeni, että allekirjoittajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja eikä siten paikalla olleet varavaltuutetut kelvanneet allekirjoittajiksi. Aloitetta ei siis jätetty tänään vaan se jätetään viikon päästä valtuuston kokouksessa. Silloin meillä on kaikki varsinaiset valtuutetut paikalla ja saamme aloitteeseen kaksi varsinaisen valtuutetun puuttuvaa nimeä.

Valtuustoaloite Impivaaran uimahallin liikennejärjestelyjen parantamiseksi

Tänään jätin valtuustoaloitteen liittyen uudistetun ja kovin suositun uimahallin liikennejärjestelyjen parantamiseksi. Jokainen Impivaarassa uimassa käynyt on varmasti huomannut, että uimahallin edessä oleva risteys ei toimi vaan ruuhkautuu helposti. Toivottavasti asia korjataan pikaiseen. Tämä taitaakin olla lajissaan ensimmäinen liikennejärjestelyihin liittyvä aloite, jonka olen jättänyt.

Turun kaupunginvaltuusto
26.3.2012
Valtuustoaloite Impivaaran uimahallin edessä olevan risteyksen toimivaksi saattamiseksi

Turun kaupunki on avannut jälleen kaupunkilaisten suosiman, uudistetun Impivaaran uimahallin. Uimahallin avaaminen ja runsas kävijäkunta on osoittanut, että Impivaaran uimahallin edessä oleva risteys on toimimaton, vaarallinen ja aiheuttaa helposti ruuhkia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Impivaaran uimahallin edessä olevan risteyksen liikennejärjestelyt selvitetään ja että risteys kunnostetaan toimivaksi ja turvalliseksi kaiken liikenteen osalta (mukaan lukien joukkoliikenne, henkilöliikenne ja kevytliikenne).
Turussa 26.3.2012
Mirka Muukkonen