Soten ylitysuhka 17,4M€

Johan se lautakuntatyöskentely käynnistyi, kun saimme ensimmäisen talousarvioennusteen kuluvalle vuodelle. Ylitysuhka on vain 17,4M€. Käynnistämme heti toimenpiteet ylitysuhan minimoimiseksi ja jo seuraavaan kokoukseen tuodaan esityksiä.

Iloisia asioita listalla oli myös. Forum-kortteliin ollaan laajentamassa Poijun toimintaa, joka tarjoaa keskitetysti palveluneuvontaa ikäihmisille sekä sisältää vanhusneuvola-toimintamallin. Oikein tervetullut palvelu.

Valtuuston kyselytunnilla kysyin lapsiperheille suunnatun kotihoidon perään. Seuraavaan lautakuntaan tuodaan esitystys, että viime syksynä aloitettua kokeilua jatketaan mahdollisimman pian. Vahvistimme tänään myös Torinkulman toiminnan, joka tarjoaa ryhmämuotoista tukea lapsiperheille.

Lautakunta antoi lausunnon AVI:lle liittyen kotihoidon tilanteeseen. Resurssipula on kova, 17 vakanssia puuttuu suhteessa strategiaamme, tapaturmien ja läheltä piti -tilanteet ovat kasvussa. Yllätyksenä tämä tilanne ei tule, sillä väänsimmehän poliittisten ryhmien kesken koko viime kauden henkilömitoituksesta. Oikeisto olisi halunnut ulkoistaa yhden kotihoidon osa-alueen, vasemmisto taas lisätä henkilökuntaa. Mielenkiinnolla jään odottamaan AVI:n vastausta ja sitä, napsahtaako uhkasakot päälle.

Kriittisesti ja epäillen suhtaudumme meidän ryhmässä uuteen Työnetsijä- palvelumalliin, jossa pyritään luomaan työpaikkoja vapaille markkinoille. Kyseessä on Kelan päivärahalta työmarkkinatuelle putoavien pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaisemisesta. Onko ulkoistaminen tällä sektorilla uhka vai mahdollisuus, se jää nähtäväksi. Hieman tuntuu olevan koko konsepti vielä hakusessa.

Klassikkoesitykseksi on ilmaantunut terveyskeskusmaksujen vapautuksen poistaminen. Viimeksi tammikuussa silloinen peruspalvelulautakunta hylkäsi asian. Nyt maksuvapautuksista yritetään taas luopua vedoten yhteispäivystyksen toimintaan, hankaliin järjeestelmäongelmiin sekä tasa-arvoisuuteen (kun ei muutkaan kunnat anna maksuvapautuksia). Meidän kantamme ryhmässä asiaa kohtaan ei ole muuttunut ja olemme edelleen maksuvapautusten kannalla, jotka koskevat mm toimeentulotukiasiakkaita ja opiskelijoita.

Kesäkuussa lautakunnalla on seminaari, jossa aloitamme strategiapaperin ja ohjelmien laatimisen. Tästä linkistä löydät vuoden 2013 esityslistat ja pöytäkirjat.

Advertisement

Peruspalvelulautakunta säilytti pienituloisten terveyskeskusmaksuvapautukset

Se oli siinä sitten: peruspalvelulautakunta. Viimeinen kokous takana tällä kokoonpanolla ja tällä nimikkeellä. Kun valtuusto valitsee peruspalvelulautakunnalle jatkajan tammikuun lopussa, valitsee se jäsenet sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Meiltä Vasemmistoliitosta sinne esitetään minua ja Alpo Lähteenmäkeä jatkamaan varsinaisina, varalle meille tulee Mäkelän Jaakko ja Karvosen Annika, hyviä tyyppejä molemmat.

Tuttuun tapaan TS oli ehtinyt jo repostelemaan sivuillaan kokouksessa tehtäviä päätöksiä ja suurta kohua synnytti erityisesti vähävaraisten terveyskeskusmaksujen vapautuksista luopuminen. Tein kokouksessa esityksen, että maksuvapaudet vähävaraisilla säilytetään ja äänestyksen myötä myös jatkossa vähävaraiset pääsevät maksuttomasti lääkärille. Tämä on mielestäni todella tärkeä asia, ja olen todella tyytyväinen päätökseemme.

Äänestimme myös synnytysmaksujen kompensaatiosta, jonka hävisimme. Äänestimme myös kotihoidon uusista maksuista ja saimme niitäkin hieman lievennettyä. Innolla odotan vanhuspalvelulakia, joka toivottavasti tulee linjaamaan ja yhtenäistämään palveluja ja palvelumaksuja kotihoidossa ja palveluasumisen piirissä.

Vielä äänestimme kauppapalvelukorotuksista. Esitimme, että palvelun hinta pysyisi ennallaan 3 €:ssa/ kerta. Hävisimme äänestyksen, joten kauppapalvelun hinta nousee 3 eurosta 5 euroon. Minusta korotus on huima, miltei kaksinkertainen. Olemme linjanneet kaupunkina, että haluamme tukea vanhusten asumista kotona. Silloin myös hintojen tulisi olla kohtuullisia ja tukea strategiaamme. Myös saunapalveluiden hintojennosto hirvittää, mutta niitä emme enää äänestyttäneet. Yleinen suunta siis on, että palvelumaksuja korotetaan.

Saimme myös ensimmäisen selvityksen ulkoistetun terveysaseman Perno-Pansion tilanteesta. Ja kuten olette ehkä TS:sta lukeneet, hinnat ovat korkeammat kuin kunnan omissa pisteissä. Tämä on yleinen trendi ollut Suomessa, joten ei sen yllätyksenä pitäisi tulla. Seuraamme lautakunnassa  tilannetta ja saamme selvityksen tilanteesta kaksi kertaa vuodessa. Vasemmistoliittohan vastusti terveysaseman ulkoistamista viimeiseen saakka.

Kokouksen jälkeen söimme vielä pienen iltapalan ja kahvit ja pidimme kiitospuheita. Tilanne oli mielenkiintoinen, kun kyselimme toisiltamme, minne kukakin alkavalla kaudella on menossa. Meitä ”vanhoja” jäseniä lautakunnassa jatkaa vain kolme: minä, Alpo Lähteenmäki ja SDP:n Jarmo Rosenlöf, joka alkaa puheenjohtajaksi lautakunnassa. Muut lautakuntajäsenet lähtevät omille tahoilleen, kuka kaupunginhallitukseen, kuka kulttuurilautakunnan varapj:ksi ja osa jää kokonaan sivuun.

Omalta osaltani toivon, että myös tuleva lautakunta olisi yhtä keskusteleva ja hyvähenkinen kuin tämä nykyinenkin, vaikka olemmekin välillä ottaneet jossain asioissa lujaa yhteen kuten lastensuojelussa. Tulevaa kautta mielenkiinnolla odottaen.

Perla lisää rahaa lapsiperheiden kotipalveluun!

Kaikista ennakko-oletuksista huolimatta olo on aivan loistava ja fiilis katossa peruspalvelulautakunnan kokouksen jäljiltä. Käsiteltävinä asioina meillä oli oikeastaan vain taloutta: tämän vuoden ylitysuhka sekä ensi vuoden budjetti.

Ylitysuhasta ja leikkauksista.

Kuten lehdistä olemme saaneet lukea, on virasto valmistellut ”sopeuttamistoimenpidelistat” budjetin ylitysuhan vuoksi. TS uutisoi näyttävästi, kuinka 5 terveysasemaa uhkaa sulkeminen joulukuun ajaksi. Virasto teki listat, koska poliittinen koneisto niin määräsi tekemään.

Perla on käsitellyt useaan kertaan ylitysuhkaa ja ilmoitti siitä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen enemmistö ei hyväksynyt ylitysuhan mahdollisuutta vaan raamitti ylitysuhan pienemmäksi. Millä perustein, niin se ei minulle koskaan selvinnyt. Asiasta jouduttiin äänestämään kaupunginhallituksessa. Ylitysuhan kattamista kannatti vas+sdp. Pienempää määrärahaa ja supistuksia esitti mm kok+vihr. Kaupunginhallituksesta   enemmistöäänin pienennetty määräraha saapui valtuuston käsittelyyn.

Valtuustossa asia jäi pöydälle ja siellä se nyt odottaa käsittelyä. Ennen käsittelyä piti perlan antaa tiedot, mitä käytännössä merkitsee, jos ylitysuhkaa ei kateta eli määrärahoja lisätä. Ja leikkauksiahan se tietää.

Tänään perla sai eteensä päätettäväkseen viraston tekemät sopeuttamistoimenpiteet, jotka olivat siis kylmää leikkauspolitiikkaa. Perla ei kuitenkaan viraston esityksestä huolimatta laittanut päätöksiä käytäntöön vaan lähetti viraston selvityksen tiedoksi kh:lle ja sieltä edelleen valtuustolle. Valtuustossa asiaan siis palataan. Tuskin kukaan poliittinen puolue kuitenkaan haluaa lähteä tekemään poliittista itsemurhaa näin vaalien alla tukemalla viraston leikkauslistoja.

Perla lisää ikäihmisten omaishoidontukea, aloittaa terveyskioskitoiminnan ja lisää resursseja lapsiperheiden kotipalveluun. Hurraa!

Ensivuoden budjetin kävimme myös sektori sektorilta läpi. Viraston esitys ylittää kaupunginjohtajan antaman ohjeluvun noin 14 miljoonalla eurolla. Erittäin perustelluin syin. Tämän lisäksi lautakunta teki muutamia lisäyksiä budjettiin, jotka parantavat ikäihmisten omaishoidontuen määrärahoja, mahdollistavat terveyskioskitoiminnan kokeilumuotoisena sekä mahdollistaa lapsiperheiden kotipalvelun ensi vuodelle, mistä olen todella tyytyväinen.

Lapsiperheiden kotipalvelun resurssien lisäämistä esitti Päivi Pietari (SDP) ja minä sain kunnian kannattaa esitystä. Olen ihan todella iloinen ja fiiliksissä siitä, että Turku on nyt ottamassa tämän merkittävän askeleen. Olemme koko kauden työstäneet lastensuojelun rakenneuudistusta tavoitteena lisätä kevyempiä palveluita, ennaltaehkäisyä ja perhehoitoa. Tätä muutosta vauhdittaa tietenkin  myös äskettäin voimaan astunut uudistettu lastensuojelulaki.

Tänään tehty lisäys tulee siis tukemaan niitä perheitä, jotka eivät ole vielä lastensuojelun varsinaisia asiakkaita. Apua pyritään nyt antamaan varhaisessa vaiheessa niin, ettei sitä lastensuojelun asiakkuutta tarvittaisi. Eihän tämä tietenkään vielä kaikkia ongelmia todellakaan ratkaise, mutta suunta on oikea ja siitä en voi kuin kiittää meidän lautakuntaa. En vaan voi lakata hymyilemästä, niin onnellinen olen.

TS:n lukijakolumnistina – kiista vanhuspalvelulaista

Tänään julkaistiin Turun Sanomissa kolumnini vanhuspalvelulaista. Olenkin jo heti aamutuimaan ehtinyt saamaan positiivista ja kannustavaa palautetta yli puoluerajojen.

Kiista vanhuspalvelulaista

Vanhuspalvelulaki on synnyttänyt kipakkaa julkista keskustelua ministereiden kesken tuoden hienosti esiin vasemmiston ja oikeiston näkökulmia. Tämä on juuri sitä keskustelua, mitä kuntalaiset ovat kaivanneet.

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sdp) ajaa vanhuspalvelulakiin hoitohenkilökunnan minimimitoitusta aivan kuten Vasemmistoliittokin. Sen sijaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) ruotii asiaa kovakätisesti Helsingin Sanomien verkkolehdessä. Virkkusen mukaan sellainen päätös olisi askel menneisyyteen. Hänen mukaansa tavoitteen tulee olla kuntien itsehallinnon vahvistaminen.

Virkkusen mukaan vaatimus hoitajien minimimäärästä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa veisi kunnilta liikaa niiden omaa päätäntävaltaa. En voi kuin ihailla tuota taitoa, jolla kokoomuslaiset osaavat kääntää kaikki asiat päälaelleen.

Jos on vähääkään seurannut vanhusten hoidon tilannetta kunnissa, osaa tehdä asiasta omat johtopäätöksensä. Esimerkiksi Turussa jatkui vuosikausia henkilökunnan alimitoitus vanhainkodeissa. Tämä oli tilanne myös valtuustokauden alussa, kun johtavat virkamiehet ja valtaosa lautakunnan jäsenistä oli laittamassa lomautukset päälle vuonna 2009. Henkilökunnan alimitoitukseen on joutunut AVI:kin puuttuman lukuisia kertoja.

Tällä hetkellä tilanne Turun vanhainkodeissa henkilökunnan suhteen on käsitykseni mukaan suositusten mukainen. Tilanteeseen ei kuitenkaan päästy kivuttomasti vaan ajamalla nopeutetusti alas Luolavuoren vanhainkoti, josta henkilökuntaa siirtyi muihin laitoksiin nostamaan henkilökuntamitoitusta. Tähänkin prosessiin joutui AVI ja eduskunnan oikeusasiamies puuttumaan.

Henkilöstömitoituksen kirjaamiseksi lakiin ei sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok) ottanut kantaa kuulemassani radiohaastattelussa, mutta laitoshoitopainotteisuuteen kylläkin. Hänen mukaansa vanhainkodeissa olevia ihmisiä ei voi siirtää takaisin kotihoitoon. Sen sijaan meidän tulee pyrkiä vähentämään vanhusten joutumista liian aikaisin laitoshoitoon.

Tästä olen samaa mieltä Risikon kanssa ja tätä näkökulmaa olen koko valtuustokauden yrittänyt nostaa esiin: meidän on resurssoitava riittävästi kotihoitoon, joka tällä hetkellä on aivan liian riittämätön.  Vain näin voimme tukea vanhuksia pysymään pidempään kotona. Eikä tätäkään saa ymmärtää väärin: on vanhuksia, jotka tarvitsevat hoitopaikan. Joko vanhainkodissa tai palveluasumisen muodoissa. Tosiasia kuitenkin on, että riittämätön kotihoito vie vanhukset liian aikaisin raskaiden palveluiden pariin.

Tähän taas liittyy ajankohtainen, paikallinen kiista siitä, palkataanko kotihoitoon lisää henkilökuntaa vai ulkoistetaanko palvelut. Tämäkin kulkee varsin perinteisesti oikeisto-vasemmistojakoa noudatellen.

Nämä ovat asioita, joiden olettaisi kuntalaisia kiinnostavan näin kuntavaalien läheisyydessä. Sillä siitähän kuntavaaleissa on kysymys, linja- ja arvovalinnoista.

Mirka Muukkonen
Turun kaupunginvaltuutettu
Peruspalvelulautakunnan jäsen (vas)

Perlan syyskausi käynnistyi

Tänään avattiin peruspalvelulautakunnan syyskausi kokopäivän seminaarilla ja sen päälle pidettiin vielä kokous. Oli tosi kiva nähdä kesätauon jälkeen tutut virkamiehet ja lautakuntakamut. Meillä on tosi mukavia tyyppejä lautakunnassa, vaikka välillä olemme (luonnollisesti) asioista poliittisesti eri mieltä.

Samalla on hieman haikea olo, koska tietää tämän kauden olevan viimeinen tällä kokoonpanolla. Onhan tässä jo ehditty neljä vuotta tekemään yhteistyötä ja oppimaan toistemme toiminta- ja työskentelytapoja. Hurjia palopuheitakaan ei tarvitse enää niin usein pitää, kun tiedämme jo etukäteen, mitä muut ovat mieltä asioista. Työskentely on siirtynyt toiselle tasolle.

Henkilökohtaisesti pidän siitä, että yhteistyö muiden lautakunnan jäsenten kanssa on huomattavasti parantunut ja pystymme käymään keskusteluja ja olemaan mukana päätöksenteossa. Tällä kaudella koen myös kehittyneeni ja oppineeni luottamustoimenhaltijana todella paljon ja löytänyt uudenlaista näkökulmaa päätöksentekoon.

Seminaarista

Seminaarissa saimme tuhdin tietopaketin viraston tilanteesta ja tulevasta syksystä. Haasteina ovat tietojärjestelmien takkuaminen. Emme saa ajoissa tietoa henkilökunnasta, emme talouden seurannasta, joten on vaikea työskennellä tehokkaasti.

Seminaarissa pidin vain kaksi puheenvuoroa. Ensimmäisessä tiedustelin työllisyysmäärärahojen tilanteesta, sillä ne tuntuu juuttuneen jälleen kerran kh:n pöytälaatikkoon. Viimeksi eilen kolmannelta sektorilta tuli viestiä, että kentällä on väkeä, jotka tulisivat mielellään töihin, jos vain saataisiin työllistämismäärärahat liikkeelle.

Toisessa puheenvuorossa viittasin THL:n ja OPH:n eilen julkistamaan tiedotteeseen, kuinka nuorten syrjäytyminen voidaan ehkäistä. Syrjäytynyt nuori tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle. Siksi riittävät toimenpiteet työllisyyden, opiskelun, asumisen, mielenterveyspalveluiden osalta ovat tärkeitä.

Mielenterveyden keskusliitto ja Nuoran muistuttivat eilisessä tiedotteessaan, kuinka mielenterveysongelmat vievät nuoria varhain eläkkeelle syrjäyttäen heidät työelämästä. Samalla järjestöt korostivat riittävien mielenterveyspalveluiden saatavuuden tärkeyttä.

Seminaarissa läsnä ollut apulaiskaupunginjohtajalla olikin ilo vastata kysymykseeni, että Turku on päässyt mukaan työ- ja elinkeinoministeriön hankkeeseen, jonka avulla puututaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymisuhan alla olevien tilanteeseen. Varissuo on valittu hankkeen toteuttamisalueeksi, mutta mukaan haluttaisiin myös Perno-Pansio.

Lautakunta taas päätti kokouksessa opiskelijoiden psykologipalveluiden 100 000 euron lisämäärärahasta. Suunta on oikea, joskin mielestäni riittämätön.

Kokouksesta

Kotihoidon 15 lisävakanssia eteni tänään jälleen eteenpäin. Poliittiset prosessit ovat käsittämättömän mutkikkaita ja pitkiä. Ja poliittiset väännöt eivät tee niistä yhtään helpompia. Nyt tehty päätös on tietenkin kompromissi, kuten politiikassa yleensäkin, mutta parempi kuin vaihtoehtonsa eli yhden kotihoidon alueen ulkoistaminen. Pidetään tätä nyt puolivoittona. Suunta oikea, mutta riittämätön.

Kotihoidon maksut aiheuttivat jälleen kerran närää. Onneksi suurin osa lautakunnan jäsenistä piti helmikuussa tehtyä päätöstä harhaanjohtavana, kertakorotusta kohtuuttomana ja halusivat inhimillistää päätöstä. Lopulta ehdotus hyväksyttiin yksin tuumin.

Merkitsimme tiedoksemme saamamme selvityksen lastensuojelutyön virkamiehen laatimasta muistiosta. Kävimme tietenkin luottamuksellisen keskustelua aiheesta enkä sitä siksi siteeraa tässä kohtaa. Päätösesityksestä voi kuitenkin tehdä johtopäätöksen, että emme yhtyneet muistion sisältöön. Poliittiset prosessit ovat pitkiä ja monimutkaisia, kuten jo kirjoitinkin, ja niin tuntuu olevan lastensuojeluverkon uudistaminenkin.

Sellainen vielä nostan tähän loppuun, että olen monesti sanonut vanhuspalveluiden osalta, että tarvitsemme lisää Ruusukortteleita ja Portsakoteja. Tämän eteen olemme tehneet myös taustalla kovasti töitä. Valtuusto vahvisti jokunen aika sitten strategioissaan, että TVT voi lähteä laajentamaan Ruusukorttelin aluetta rakentamalla lisää asuntoja vanhuksille. Palvelut katsotaan niihin myöhemmin joko omana toimintana tai ostopalveluna. On hienoa, kuinka itselle ja omalle puolueelle tärkeät asiat vihdoin etenevät. Jos vasemmisto voittaa syksyllä vaalit, pääsemme lisäämään kunnallista palveluasumista.

Kiista vanhuspalvelulaista

Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään napakasti ministerien kiistasta vanhuspalvelulain suhteen. Siinä kiteytyykin oikeiston ja vasemmiston ero hienosti.

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson (sdp) ajaa vanhuspalvelulakiin hoitohenkilökunnan minimimitoitusta aivan kuten Vasemmistoliittokin. Tämä on meille todella tärkeä asia.

Sen sijaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) ruotii asiaa kovakätisesti: ”Sellainen päätös olisi askel menneisyyteen. Tavoite on kuntien itsehallinnon vahvistaminen”, sanoo Virkkunen Helsingin Sanomissa.

Henna Virkkusen mukaan vaatimus hoitajien minimimäärästä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa veisi kunnilta liikaa niiden omaa päätäntävaltaa. En voi kuin ihailla tuota taitoa, miten kokoomuslaiset osaavat kääntää kaikki asiat päälaelleen.

Jos on vähääkään seurannut vanhusten hoidon tilannetta kunnissa, osaa tehdä asiasta omat johtopäätöksensä. Esimerkiksi Turussa oli kaikissa vanhainkodeissa vuosikausia alimitoitus henkilöstön suhteen. Myös silloin, kun johtavat virkamiehet ja valtaosa lautakunnan jäsenistä oli laittamassa lomautukset päälle vuonna 2009.  Henkilökunnan alimitoitukseen on joutunut AVI:kin puuttuman lukuisi kertoja.

Tällä hetkellä tilanteen pitäisi olla henkilökunnan suhteen suositusten mukainen. Tilanteeseen ei kuitenkaan päästy kivuttomasti vaan ajamalla nopeutetusti alas Luolavuoren vanhainkoti, josta henkilökuntaa siirtyi muihin laitoksiin nostamaan henkilökuntamitoitusta. Tähänkin prosessiin joutui AVI ja eduskunnan oikeusasiamies puuttumaan.

Kuuntelin juttua kirjoittaessa radiosta sosiaali- ja terveysmnisteri Paula Risikon (kok) kommentteja vanhuspalvelulakiin. Henkilökuntamitoitukseen hän ei ottanut kantaa, mutta laitoshoitopainotteisuuteen kylläkin. Vanhainkodeissa olevia ihmisiä ei voi siirtää takaisin kotihoitoon, sen sijaan meidän tulee pyrkiä vähentää vanhusten joutumista liian aikaisin laitoshoitoon.

Tästä olen samaa mieltä Risikon kanssa ja tätä näkökulmaa olen koko valtuustokauden yrittänyt nostaa esiin: meidän on resurssoitava riittävästi kotihoitoon, joka tällä hetkellä on aivan liian riittämätön. Vain näin voimme tukea vanhuksia pysymään pidempään kotona. Eikä tätäkään saa ymmärtää väärin: on vanhuksia, jotka tarvitsevat hoitopaikan. Joko vanhainkodissa tai palveluasumisen muodoissa. Tosiasia kuitenkin on, että riittämätön kotihoito vie vanhukset liian aikaisin raskaiden palveluiden pariin.

Tähän taas liittyy paikallinen kiista siitä, palkataanko kotihoitoon lisää henkilökuntaa vai ulkoistetaanko palvelut. Tämäkin kulkee varsin perinteisesti oikeisto-vasemmistojakoa noudatellen ja ikävä kyllä olen huomannut vihreiden johdon hyvin usein peesaavan näissä kysymyksissä kokoomusta Turussa.

Nämä ovat asioita, joiden luulisi kuntalaisia kiinnostavan näin kuntavaalien läheisyydessä. Sillä siitähän kuntavaaleissa on kysymys, linja- ja arvovalinnoista.

Kotihoidon ulkoistaminen palautui taas

Eilen istuttiin yömyöhään valtuustossa, tänään istuttiin klo 14 alkaen peruspalvelulautakunnan seminaarissa, jonka jälkeen pidettiin kokous. Meneehän nämä kesäiset päivät näinkin..

Asialistan kuumin peruna oli kotipalvelun ulkoistaminen. Jälleen kerran lautakunta palautti asian. Tällä kertaa asia ei palautunut yksimielisesti vaan kokoomus äänesti listan eli ulkoistamisen puolesta. Demarit, vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta palautuksen puolesta. Asia ei tietenkään tähän jää, vaan  kulisseissa ryhmät pyrkivät edelleen löytämään sopua asiaan.

Itse linjasin puheenvuorossani, että Vasemmistoliitto ei suhtaudu myönteisesti kotihoidon ulkoistamiseen ja tämä on varmasti tullut selväksi valtuustossa käydyissä keskusteluissa. Sen sijaan ajattelemme, että vanhuspalveluiden osalta on jo tehty roimasti uudistuksia tällä kaudella. Rapatessa on roiskunut, ja meitä on muistanut milloin aluehallintoviranomaiset ja milloin eduskunnan oikeusasiamies. Nyt olisi syytä rauhoittaa tilanne, katsoa miten kotihoidon palvelusetelit ja muut uudistukset lähtevät toimimaan ja jättää ulkoistamiskysymys seuraavan valtuuston ja lautakunnan linjatavaksi.

Kotihoidon maksuihin liittyvä jupakka sai tänään jatkoa, kun perla muokkasi aiemmin keväämmällä tekemänsä päätöksensä. Nyt listalla ollut asia meni palautukseen ja virasto valmistelee uuden paketin ohjeistuksen mukaan. Asiakasmaksukorotuksia inhimillistetään ja porrastetaan useammille vuosille. Uudet hinnat yritetään saada voimaan viimeistään lokakuun alusta.

Kyseessä on siis aiemmin keväällä tehty päätös, josta myöhemmin ilmeni, että useat eri lautakunnan jäsenet olivat käsittäneet esitellyn asian väärin. Maksukorotukset todellisessa elämässä saattoivat olla moninkertaisia, vaikka esityslistan ehdotusta lukiessa saattoi käsittää korotusten olevan vain 5-10%:n korotuksia. Tosiasia tietenkin on, että Turussa kyseiset maksut ovat huomattavasti naapurikuntia alempia. Puheenvuorossani toin esiin, että maksukorotuksia tehtäessä olisi hyvä muistaa kohtuus ja inhimillisyys. Huikeat korotukset äkkirysähdyksenä eivät ole hyvää päätöksetekoa.

Lautakunta käsitteli jo seuraavan vuoden toimintaa ja painopisteitä eri sektoreittan, mutta lukuja emme voineet vielä käsitellä. Perlan viime kerralla tekemä ylitysuhka makaa nyt kh:n pöydällä eikä ryhmät ole päässeet yksimielisyyteen edes vuoden 2012 budjetin osalta. Kun meillä on vääntöä vielä vuoden 2012 budjetista, niin miten voisimme tehdä seuraavan vuoden budjettia, kun vanhaa budjettia yleensä pidetään pohjana. Monimutkaista ja sekavaa.

Mukava uusi toiminto on lapsiperheiden kotipalvelun kokeilu syksyllä 2012. Tämä uusi toiminto tehdään palveluseteleillä. Vasemmisto ja demarit esittivät huolestuneita ja epäileviäkin kysymyksiä palvelun käyttäjien näkökulmasta, sillä ainakaan itse en usko palvelun toiminnan aukottomuuteen palveluseteleillä. Pelkona on palvelun tarvitsijoiden tilanne ja jaksaminen, järjestelmän byrokraattisuus ja sitä kautta palvelun saatavuuden hankaluus. Poliittinen tilanne on nyt kuitenkin sellainen, että olimme valmiita hyväksymään kokeilun tuottamistavan, sillä tärkeintä on, että tämä tuiki tärkeä, lapsiperheiden arkea tukeva uusi toiminto saadaan pikaisesti käyntiin. Alkuun palvelu tullaan kohdistamaan vain pienelle, apua tarvitsevalle joukolle turkulaisia. Jatkossa toimintaa voidaan toivottavasti laajentaa suuremmalle joukolle.

Kokous huipentui lastensuojelun rakenneuudistukseen. Lautakunta päätti pyytää johtavilta virkamiehiltä kirjallista selvitystä siitä, miten he ovat vieneet lautakunnan päätöstä käytäntöön. Samalla selvitetään, ovatko kyseiset virkamiehet toimineet omavaltaisesti vastoin lautakunnan tekemää päätöstä.  Asiaan ja jatkoon palataan syksyn ensimmäisessä kokouksessa elokuussa.

Toriparkki jäi pöydälle

Tänään pidettiin ylimääräinen valtuuston kokous, kun toriparkin puolestapuhujat niin vaativat 23 valtuutetun aloitteesta. Asia jäi kuitenkin kokoomuksen esityksestä pöydälle, koska valtuuston kokoonpano ei ollut heille suotuisa. Jos olisimme jo tänään äänestäneet, olisi toriparkkihanke tällä erää kaatunut.

Puheenvuoroja pyydettäessä minulla oli vikkelin sormi ja siten pääsin pitämään ensimmäisenä puheenvuoron. Hehkutin alkuun kaupunginhallituksen erinomaista esitystä ja päätösehdotusta. On ilo kerrankin olla erityisen hyvän esityksen takana. Pakkohan se oli hehkuttaa, kun kerrankin oli mahdollisuus 😉

Linjasin, että voimme puhua itse kaavasta tai sitten sen tarpeesta. Henkilökohtaisesti en ole niinkään toriparkin sisältävästä kaavasta innostunut, mutta jos se läpi menee, niin se on tehtävä huolella. Turku antaa itsestään todella huonon ja naurettavan kuvan huonosti ja puuttellisesti valmistelluilla kaavoilla, jotka sitten kaatuvat oikeudessa. (Olen myös sitä mieltä, että jos kaava menee läpi, tulemme jälleen joutumaan pitkään oikeusprosessiin sen kanssa.)

Puheenvuorossa keskityin lyhyesti Turun keskusta-alueen kehittämiseen sen luonnollisia vahvuuksia kunnioittaen. Siihen liittyy keskusta-alueen yritysten palvelut ja erikoisosaaminen, kulttuuri, raitiotiet ja julkinen liikenne. Tästä  aiheestahan kirjoitin aiemmi mm Turkulaisen kolumnissa.

Lopuksi toivoin, että ensi viikolla voittajana olisi rahavallan sijaan demokratia. Korostin vielä, että meidän ryhmä olisi ollut valmis tekemään päätöksen jo tänään.

Tänään ensimmäisen kerran uskoin ihan todella, että toriparkin kannattajat ovat jäämässä alakynteen ja toriparkki saattaa kaatua ensi viikon maanantaina. Nyt on siis todella merkittävä paikka toimia ja olla yhteydessä omaan valtuutettuun tai puolueeseen, jota on äänestänyt viime kuntavaaleissa ja kertoa mielipide heille. Monissa puolueissa varajäsenet saattavat olla ratkaisevassa asemassa.

****

Valtuustossa puitiin vielä tarkastuslautakunnan raporttia vanhuspalveluiden tilanteesta. Pääsin tällä kertaa pitämään puheenvuoron, jonka olin viimeksi valmistellut.

Kerroin alkuun, kuinka yhä useammissa yhteydenotoissa palveluiden toivotaan nousevan keskiöön tulevissa kuntavaaleissa. Tästä syystä on hienoa, että asiaa käsitellään vihdoin valtuustossa. Itse asiassa niin olisi pitänyt tehdä jo aiemminkin.

Alkuun nostin esiin hyvät asiat: Runosmäen ja Liinahaan vanhainkotien peruskorjaukset ja sen, että henkilökuntamitoitus on saatu näissä nostettua.

Sen sijaan ikävistäkin asioista on uskallettava puhua. Kuten Luolavuoren nopeutetusta alasajosta, josta eduskunnan oikeusasiamieheltä saimme moitteet. Tai henkilöstöpolitiikasta. Vuonna 2009 emme panostaneet sosiaali- ja terveystoimen yhdistymiseen vaan aloitimme laajat yt-neuvottelut ja lomautusuhan päälle. Entä miten on mahdollista, että vanhainkoteihin edes suunniteltiin lomautuksia, kun samana syksynä AVI moitti meitä kesäajan henkilökuntamitoituksen alhaisuudesta ja vaati asiasta selvitystä.

Näiden isojen asioiden lisäksi valtuustossa tulisi julkisesti puhua mm kotihoidon kehittämisestä. Palkataanko valtuuston vahvistamat 30 vakanssia kotihoitoon vai ulkoistetaanko yksi kotihoidon alue.

Myös henkilöstöpolitiikka vaatii julkista keksustelua. Jatkuvan supistamisen ja sijaistenpalkkauskiellon sijaan on pohdittava, miten pääsemme tulevaisuudessa kisaamaan ammattitaitoisesta työväestä.

Työhyvinvointikyselyt taas osoittavat puutteita johtamisessa. mm esimiesten kanssa käytyihin keskusteluihin ei ole aikaa eikä resursseja vaikka se on todella merkittävää työyhteisön ja työn kehittämisen kannalta.

Kuntavaalien myötä meidän on oikeasti pohdittava, mitkä ovat niitä isoja asioita, jotka kuuluisivat valtuuston keskusteluihin ja jottei jatkossa merkittäviä päätöksiä tehtäisi suljettujen ovien takana lautakuntatasolla.

Vanhusasiat ja toriparkki puhutti valtuustossa

Kesän ensimmäinen valtuusto pidettiin uusissa puitteissa Kristillisellä opistolla. Kokous sujui jouhevasti, onhan sali monille valtuutetuille tuttu maakuntavaltuustosta.

Esityslistan suurin ja puhuttavin asia oli tarkastuslautakunnan raportti vanhusten palveluista. Itsekin olin asiaan puheenvuoron valmistellut, mutta en ehtinyt sitä pitämään, sillä asia jäi pöydälle. Pidetään se sitten ensi kerralla.

Demarit ovat suivaantuneet, koska perlassa on vedetty pois 30 kotihoidon vakanssia, jotka valtuustossa on budjettikäsittelyn yhteydessä sovittu. Olemmekin lautakuntatasolla olleet tiiviisti yhteydessä asian tiimoilta ja seuranneet asian etenemistä.

Oikeisto on kovin kiinnostunut ulkoistamaan yhden kotihoidon alueen. Vasemmisto taas haluaa vahvistaa kotipalvelua valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin omana toimintana. Tarkastuslautakunnan selvitys jäi siis pöydälle, kunnes kotihoidon järjestämisasia saadaan sovittua.

Myös toriparkki puhutti kovin valtuuston kokouksen yhteydessä, vaikka asia ei varsinaisessa kokouksessa ollut esillä. Itsekin pääsin Turun radion haastatteluun asian tiimoilta, jossa pääsin kertaamaan kielteisen kantani toriparkkiin ja myönteisen suhtautumiseni kansanäänestykseen. Samalla muistui mieleen, kuinka uunituoreena kaupunginvaltuutettuna keväällä 2009 pääsin tekemään  ensimmäisen esitykseni valtuustopöntöstä koskien kansanäänestyksen järjestämistä toriparkista ja sen jälkeen seuraavassa kokouksessa hylkyesityksen toriparkissa.

Tänään, kuluvan valtuustokauden loppusuoralla, pääsin valtuutettuna allekirjoittamaan nimeni aloitteeseen, jossa vaaditaan kansanäänestyksen tuomista Turun kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Nimiä aloitteeseen tarvitaan 23, jotka valtuustosta löytyikin. Allekirjoittajia tuli vasemmistoliittolaisten lisäksi sekä vihreistä että muista keskiryhmistä.

Sittemmin ilmeni, että allekirjoittajien tulee olla varsinaisia valtuutettuja eikä siten paikalla olleet varavaltuutetut kelvanneet allekirjoittajiksi. Aloitetta ei siis jätetty tänään vaan se jätetään viikon päästä valtuuston kokouksessa. Silloin meillä on kaikki varsinaiset valtuutetut paikalla ja saamme aloitteeseen kaksi varsinaisen valtuutetun puuttuvaa nimeä.

Perla jätti kotihoidon pöydälle

Tänään oli todella hullunkurinen kokous kaikessa vakavuudessaan. Kokous alkoi klo 15 vanhuspalveluasioilla ja kotiin pääsin klo 22 maissa. Mukava pikku harrastus tämän luottamustoimen hoitaminen.

Bonuksena kuulimme kokouksessa, että 20 valtuutettua on allekirjoittanut paperin, jossa pyydetään toriparkkikaavan tuomista valtuustoon käsiteltäväksi. Näin ollen meillä on kesäkuussa ylimääräinen valtuuston kokous eli meillä on kolme valtuuston kokousta kesäkuussa. Kai niitä voi näinkin kaupunkilaisten verorahoja käyttää..

Peruspavelulautakunnan tämänpäiväiset keskeiset asiat liittyivät talouteen ja kotioidon ulkoistamiseen. Meille oli kutsuttu ihan tampereelta asti muutama virkamies kertomaan Tampereen kotihoidon kehittämisestä sekä kotihoidon ulkoistamisesta. Tätähän Turussa on kutsuttu ns Tampereen malliksi eli benchmarkaukseksi. Kieltämättä ei meinannut pokka pitää, kun esityksen lopuksi tamperelaiset kertoivat, että he luopuvat ulkoistetusta palvelusta ja palauttavat kotihoidon takaisin kaupungin omaksi tuotannoksi. Aika hyvä esitys minusta 😉 Turun kotihoidon yhden  alueen ulkoistaminen ei tänäänkään vielä edennyt, sillä asia jäi pöydälle.

Tänään annoimme lausunnon perlan ylitysuhasta, joka on arvioitu 22 miljoonaksi euroksi. Osallistuin keskusteluun jatkamalla samalla linjalla kuin lautakunnassa aiemmin tai valtuustossa. Kyseessä ei ole mikä tahansa holtiton ylitysuhka vaan jo talousarviota tehdessä tiesimme, että tämä päivä koittaa. Meillä on menossa merkittäviä uudistuksia, jotka vaikuttavat talouden hallintaan pitkällä tähtäimellä ja olisi hyvä avata ylityksen yhteydessä.

Myös budjetin sisällä voidaan tehdä hallitumpia ja taloudellisesti perustellumpia ratkaisuja. kuten nyt vaikka hammashoito. Henkilökuntaa ei ole saanut palkata, koska kokoomus, joten olemme jo vuosia ostaneet kalliilla tehottomasti toimivat palvelut ulkoa. Nyt vihdoin AVI:n antaessa miltei uhkasakkoja niskaan, on lusikka otettu kultaiseen käteen ja ryhdytty toimiin. Hammashoidon katastrofaalinen tilanne ei ole syntynyt hetkessä, vaan on vuosien tulosta.

Tämän kerroin vain siksi, että aina ei riitä huuto ”pitää uskaltaa uudistaa ja kokeilla uutta”. No, ulkoistamista on jo kokeiltu monella sektorilla eikä se läheskään aina ole järkevää eikä taloudellisesti perusteltua. Kuten nyt Tampereenkin tapaus jälleen kerran osoitti.