Vuoden ensimmäinen valtuusto

Eilen pidettiin vuoden ensimmäinen kaupunginvaltuusto. Tehtiin muutamia henkilövalintoja sekä paneuduttiin uuteen johtamisjärjestelmään.

Henkilövalinnat olivat Vasemmistolle mieluisia, sillä ryhmämme puheenjohtaja Sauli Saarinen valittiin valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi. Koska valtuutettumme Heikki Talvitie muutti toiselle paikkakunnalle (tämä muutto ei ollut mieluinen, mielelläni olisin pitänyt Hessun täällä meillä), nousi hänen tilalleen Seppo Koski. Ympäristö- ja kaavoituslautakuntaan saatiin vahva pari: varsinaiseksi jäseneksi ja työpariksi Riikka Oksaselle valittiin Wellu Koivisto ja Wellun varamieheksi Jukka Timonen.

Johtamisjärjestelmää rukattiin uusiksi. Turku ei halunnut lähteä pormestarimalliin, sen sijaan lähdimme kehittelemään uutta mallia nykyisen mallin pohjalta. Eilen käytettiin runsaasti puheenvuoroja aiheeseen liittyen, mutta varsinaiset päätökset tehtiin vain kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan osalta. Kokoomus ja demarit äänestivät ylivoimallaan pestit toistaiseksi voimassa oleviksi. Vihreät ja me Vasemmistossa olisimme halunneet pestit määräaikaisiksi. Ryhmäkokouksessamme nousi myös esiin, että olisimme halunneet laittaa paikat julkiseen hakuun. Se, että samat kortit jaetaan uudelleen uuden johtamisjärjestelmän myötä, on aikamoinen haaste eikä liene riittävä toimenpide uudistuksille.

Turkuun on tulossa malli, jossa on kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja viisi toimialajohtajaa. Uudistus on mielestäni hyvä ja tulee tarpeeseen. Sen tarkoituksena on vahvistaa valtuuston roolia sekä virtaviivaistaa ja selkeyttää johtamista. Kuitenkin ryhmämme löysi muutamia kompastuskiviä.

Ryhmäkokouksessa keskusteluun nousi edellä mainitut kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan pestien kesto ja hakutapa. Sen lisäksi näimme ongelmia suunnitellun opetustoimen lautakunnan suuruudessa ja  palkkiojärjestelmässä, jossa kokouspalkkioiden sijaan siirryttäisiin vuosipalkkioihin. Nämä ovat asioita, joita nostimme esiin valtuustossa sekä tulemme viemään eteenpäin neuvotteluissa. Tyytyväinen olen Pirjo Rinteen tekemään ponteen, että toimintamallin uudistuksen myötä tehdään tasa-arvo vaikutusten arviointi.

Kokouksessa jouduin myös muutamaan otteeseen suukopuun Olavi Mäenpään (SKS – Vapauspuolue ja mikä lie milloinkin puolue) kanssa. Mäenpää nousi vihreiden Roda Hassania vastaan, kun olimme valitsemassa valtuustolle varapuheenjohtajaa. Pauliina de Anna kieltäytyi kohteliaasti Mäenpään esitettyä häntä kyseiseen tehtävään. Sen jälkeen Mäenpää keksi esittää Elina Rantasta (vihr), joka ei ollut edes kokouksessa läsnä. Otin puheenvuoron ja tivasin Mäenpäältä, onko hän kysynyt Rantasen suostumusta. Tämä kuuluu mielestäni hyviin tapoihin. Ilmeisesti säännöissä on joku porsaanreikä ja ketä tahansa valtuutettua saa puheenjohtajistoon esittää. Niinpä puheenjohtajistosta äänestettiin. Paheksuin silti Mäenpään tökeröä toimintaa asiakohdassa.

Mäenpää selvästi otti herneen nenäänsä, sillä myöhemmin kohdassa ”valtuustoaloitteet” hän aloitti pommituksen tekemääni aloitetta kohtaan. Mäenpään mukaan vuokra-asuntopolitiikassa ei ole mitään ongelmaa. Sanailimme muutamien puheenvuorojen ajan asiasta. Nostin esiin, että tarvitsemme lisää vuokra-asuntoja Turkuun. Meillä on isoja vuokra-asuntoja tyhjillään, mutta meillä ei ole pienempiä asuntoja riittävästi. Tarjonta ei vastaa kysyntää.

Kaupungin ohjelmat lähtee siitä, että laitoshoidosta siirrytään kevyempiin muotoihin. Esimerkkinä päihdeongelmaiset, joita on Talk-hankkeen myötä saatu asuttumaan omiin koteihinsa. Talk-hankkeesta on tullut kiitosta ministeriöstä asti. Talk-hanketta ollaankin laajentamassa myös syrjäytyneiden nuorten piiriin. Tarvetta esteettömille asunnoille tulee olemaan myös ikäihmisten määrällisen kasvun myötä.

Toisessa aloitteessani olin nostanut vuokralaisen näkökulmaa voimakkaammin esiin. Toivoin vuokra-asuntojen ja sosiaalitoimen tiiviimpää yhteistyötä. Vastauksia kaipaan myös kentältä kuultuihin yhteydenottoihin, että diakoniatyön avustuksista yhä isompi osa menee suoraan vuokrakustannuksiin. Ja luottotietonsa menettäneillä on kuulemma vaikeuksia saada kaupungin asunto.

Mäenpää saa rauhassa olla sitä mieltä, että parannettavaa ei vuokra-asuntopolitiikassa ole. Minä taas ilokseni pääsin vuodenvaihteessa palaveeraamaan TVT-asuntojen toimijoiden kanssa ja minulle jäi vahva tuntu, että asiat edistyvät.