Vaaliteemat 2021

Tukea arjen jaksamiseen

Elämme kovin erikoista ajanjaksoa. Olemme joutuneet uuden, epävarman tilanteen eteen. Arkemme on muuttunut monella tapaa. Olemme etsineet ja omaksuneet uusia tapoja tehdä asioita. Olemme kaikki joutuneet joustamaan. Suurin osa meistä on varmastikin väsyneitä ja jopa uuvuksissa tästä kaikesta.

Suuren muutoksen ja epävarmuuden keskellä arjen turvallisuus ja palveluiden toimivuus ovat entistä tärkeämpiä. Ne kannattelevat ja tukevat jokaisen jaksamista. Juurikin kunnalliset palvelut tuovat arkeen turvaa ja auttavat kaikkien jaksamista.

On tärkeää kyetä reagoimaan kriisitilanteessa, ja tekemään nopeitakin ratkaisuja. Erikoiset ajat vaativat erityisiä toimenpiteitä. Samaan aikaan yhtä tärkeää on uskaltaa tehdä ratkaisuja, jotka kantaa seuraavalle vuosikymmenelle. Kaiken lähtökohtana pitää olla yhdenvertaiset ja riittävät palvelut kaikille.

Lapset ja nuoret
Vasemmistoliitto on mukana Suomen hallituksessa. Puolueemme on saanut merkittäviä uudistuksia läpi, jotka vaikuttavat suoraan kuntalaisten arkeen. Eräs näistä on esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen kaikille lapsille, ja varhaiskasvatusmaksujen alentaminen.

Nuoret ja opinnot
Vasemmistoliitto on saanut vietyä läpi pitkäaikaisen tavoitteensa oppivelvollisuuden laajentamisesta ja maksuttomasta toisen asteen opetuksesta. Näin kaikilla nuorilla on mahdollisuus opiskella perheen varallisuuteen katsomatta. Tämä uudistus tulee tapahtumaan tulevan valtuustokauden aikana.

Vasemmistoliittolainen opetusministeri on saanut aikaan myös muita uudistuksia kuten lisärahoitusta opetuksen kehittämiseen, sekä resursseja opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ammattikouluihin. Korona-aika rasittaa myös koulujen arkea, ja etäopiskeluun siirtyminen on tuonut haasteita niin opettajille kuin opiskelijoille. Siksi nämä opetukseen suunnatut resurssit ovat todella tärkeitä kaikkien jaksamisen kannalta.

Opetusministeriöstä on tulossa kevään 2021 aikana toimenpideohjelma koulukiusaamista vastaan, mikä tulee antamaan mahdollisuuksia puuttua vahvemmin koulukiusaamiseen paikallisesti.

Vanhukset
Vanhukset eivät ole yhdenmukaista harmaata massaa, vaan upeita persoonia, joilla on yksilölliset tarpeet. Joku haluaa asua kotona, kun toinen tarvitsee enemmän tukea arjen askareissa ja sairaanhoitoa. Kun perheiden mummit ja ukit voivat hyvin, voi heidän usein ruuhkavuosissa elävät, työssäkäyvät lapsensa hyvin.

Nykyinen hallitus on kirjannut lakisääteiseksi ympärivuorokautisen tehostetun hoivan 0,7 hoitajamitoituksen. Tämän toteutus tullaan tekemään porrastetusti alkavalla valtuustokaudella. Vanhusten asumispalvelut tarvitsevat kokonaisvaltaista tarkastelua ja kehittämistä. Kun kotona ei enää pärjää kotihoidon turvin, on tarjolla oltava erilaisia asumispalvelun muotoja.

Asiakasmaksulaki
Vasemmistoliitto on ollut mukana uudistamassa asiakasmaksulakia, joka tulee laajentamaan palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistamaan maksuja. Muutos koskee myös maksukattoa ja palveluasumiseen liittyvien kustannusten yhdenmukaistamista.

Terveydenhuolto
Terveydenhuolto on kokenut rajun muutoksen koronakriisin edessä. Kiireettömiä hoitoaikoja on peruttu, kun henkilökuntaa on koulutettu ja siirretty hoitamaan koronapotilaita. On ymmärrettävää, että hoitohenkilökunta on uuvuksissa kuluneesta vuodesta. Henkilöstön jaksaminen on asia, jota ei saa sivuuttaa. On mietittävä keinoja, joilla henkilöstöä voidaan tukea ja kannustaa jaksamaan erittäin tärkeässä työssään.

Vaikka koronakriisi vaatii toimenpiteitä ja tekijöitä, emme saa unohtaa ja laiminlyödä perusterveydenhuoltoa ja muita palveluita. Mielenterveyspalvelut ovat tärkeä tekijä ja tuki sen osalta, miten tulemme selviytymään korona-ajasta.

Kuntavaalit ovat olennaisen tärkeät, sillä kunnissa tehdään laaja-alaisesti ratkaisuja, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti arkeemme ja hyvinvointiimme.

Turku, vetovoimainen kaupunki Euroopassa
Haluan olla kehittämässä Turkua avoimeksi ja vetovoimaiseksi eurooppalaiseksi kaupungiksi, jonka viehkeys piilee sen historiallisissa rakennuksissa, laajassa kulttuuritarjonnassa, korkeatasoisessa ruokakulttuurissa, vireässä harrastustoiminnassa, toimivassa joukkoliikenteessä ja innovatiivisessa yritysmaailmassa. Tänne haluavat muutkin tulla, ja täällä on kaikkien hyvä olla.

 

Kaupunkiluonto arjen tukena

Yhä useampi kaupunkilainen on hurahtanut metsäretkeilyyn ja talviuintiin. Metsät ovatkin hyvinvointimme kannalta merkittäviä, sillä jo pienikin oleskelu metsässä poistaa stressiä, laskee verenpainetta ja sykettä sekä tuo mielenrauhaa. On hienoa, että yhä useampi turkulainen arvostaa kaupunkiluontoa. Se tarvitsee myös puolustajansa. Kehittyvä kaupunki ei saa uhata kaupunkiluontoa ja sen monimuotoisuutta.

Kaupunkimetsillä on merkittävä rooli kansallisesti, ja myös Turun metsät ovat hyvin monimuotoisia. Niissä on usein paljon enemmän luontoarvoja kuin pitkään tehokäytössä olleissa maaseudun metsissä. Turun metsäsuunnitelma on jo aika edistyksellinen, sillä kaupunki on siirtynyt jatkuvan kasvatuksen periaatteeseen, eikä yli 130-vuotiaita metsiä hakata lainkaan. Kaupunkimetsät ovat monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä, ja niistä löytyy useita uhanalaisia lajeja.

Turku on osa kansallista kaupunkipuistoa, mistä meidän tulisi olla ylpeitä ja osata hyödyntää enemmän kertoessamme upeasta historiallisesta kaupungistamme. Olisi hienoa, jos saisimme isomman osan upeista kaupunkimetsistämme luonnonsuojelualueiksi. Vanhojen arvokkaiden puiden muuttaminen luonnonmuistomerkeiksi ja kaupunkimetsien saattaminen luonnontilaisiksi olisi edistyksellisiä toimintaa.

Turku on kaupunki saariston sylissä, ja meri on yksi elementeistämme. Puhtaat, kutsuvat luonnonvedet lisäävät kaupunkimme vetovoimaa, ja tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia. Voimme esimerkiksi meloa, uida ja purjehtia. Kävely Aurajoen tai meren jäällä on ainutlaatuinen, joskin harvinainen, kokemus nykyään. Arvokkaiden luonnonvesien suojelu on tärkeää.

Metsien ja vesistöjen suojelu liittyvät keskeisesti myös ilmastokriisin torjumiseen, joka tulee huomioida kaikessa kaupungin kehittämisessä ja kaavoittamisessa. Muiden Eurooppalaisten kaupunkien tavoin täällä tulee olla on tulevaisuudessa helppo liikkua raitiovaunulla ja joukkoliikenteellä. Turun menestystekijöinä ovat laaja kävelykeskusta ja yhtenäinen pyörätieverkosto.

Kaupunginosia ja lähiöitä tulee kehittää yhdenvertaisesti. Niitä tuetaan kaupungin asuntopolitiikan ja kaavoittamisen avulla, monipuolisilla palveluilla ja viheralueilla. Tulevaisuuteen katsova kaupunki ymmärtää panostaa laadukkaisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Advertisement